Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Konkursy na wolne stanowiska pracy

Przypominamy, że składane dokumenty powinny być zgodne z warunkami konkursu, kompletne i podpisane we wszystkich wymaganych prawem miejscach (zwłaszcza oświadczenia). Po złożeniu oferty nie ma formalnej możliwości uzupełnienia lub zmiany dostarczonych dokumentów.

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko inspektor/podinspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w wymiarze ½ etatu.

ZOBACZ WYMAGANIA _________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko inspektor/podinspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ZOBACZ WYMAGANIA

__________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej/inspektor ds. inwestycji drogowych

ZOBACZ WYMAGANIA

_________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza konkurs dla zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki na stanowisko podinspektora ds. księgowości

ZOBACZ WYMAGANIA

__________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Ząbki

zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty pracy na stanowisko inspektor/podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

ZOBACZ WYMAGANIA

___________________________________________________________________

Ząbki, dn. 04.08.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko:

podinspektor ds. komunikacji i promocji

do zatrudnienia wybrana została Pani Joanna Wysocka zamieszkała w Zielonce. Pani Joanna posiada już doświadczenie zawodowe. Oprócz wymagań niezbędnych spełniała także wymagania dodatkowe. Wykazała się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

________________________________________________________________

Ząbki, dn. 04.08.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej

/ inspektor ds. inwestycji drogowych

nie zatrudniono nikogo ponieważ kandydat z którym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną nie wykazał się zadawalającą wiedzą i znajomością przepisów w zakresie stanowiska. Pozostali kandydaci nie spełniali wymagań formalnych.

_________________________________________________________________

Ząbki, dn. 18.07.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko:

referent w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

do zatrudnienia wybrana została Pani Dominika Bula zamieszkała w Wołominie. Pani Dominika posiada już doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto wykazała się wiedzą oraz znajomością wszystkich zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

__________________________________________________________________

Ząbki, dn. 07.07.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej

nie zatrudniono nikogo ponieważ kandydaci z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne nie wykazali się zadowalającą wiedzą i znajomością przepisów w zakresie stanowiska.

___________________________________________________________________

Ząbki, dn. 02.06.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko:

Kierownik Referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej

nie zatrudniono nikogo ponieważ jeden z kandydatów przystępujących do konkursu przyjął inną propozycję pracy, natomiast oferta drugiego kandydata nie spełniała wymagań formalnych.

__________________________________________________________________

Ząbki, 19.05.2011r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach informuje o wyniku naboru na stanowiska aplikant Straży Miejskiej

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska aplikant Straży Miejskiej do zatrudnienia zostali wybrani: Artur Lewandowski, Tomasz Nowik, Konrad Maliszewski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci oprócz wymagań niezbędnych spełniają również wymagania dodatkowe.

Panowie wykazali się znajomością Ustawy o strażach gminnych. Dodatkowymi atutami kandydatów są udokumentowane umiejętności sportowe, uprawnienia medyczne i przebyte szkolenie w policji.

___________________________________________________________________

Ząbki, 12.04.2011r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

referent/podisnspektor w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

do zatrudnienia wybrany został Pan Piotr Tlaga zamieszkały w Ostrówku. Pan Piotr posiada już doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego, wiedzę oraz praktyczną znajomość przepisów prawa m.in. z zakresu gospodarowania nieruchomościami jst, ksiąg wieczystych, prawa cywilnego a więc zagadnień, z którymi w szczególności będzie miał do czynienia w codziennej pracy. Zdaniem członków Komisji jest to najlepsza oferta.

___________________________________________________________________

Ząbki, 05.04.2011r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

do zatrudnienia wybrana została Pani Joanna Werońska zamieszkała w Wołominie. Kandydatka wykazała się wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz znajomością zagadnień z zakresu ww. stanowiska.

__________________________________________________________________

Ząbki, 19.01.2011r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

Inspektor ds. inwestycji drogowych

do zatrudnienia wybrany został Pan Andrzej Żamojda zamieszkały w Ząbkach. Pan Andrzej posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym także w administracji samorządowej. Oprócz wymagań niezbędnych spełniał wszystkie wymagania dodatkowe. Wykazał się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska. Ważnym atutem kandydata są studia na kierunku budownictwo i legitymowanie się tytułem magistra inżyniera budownictwa.

__________________________________________________________________

Ząbki, dn. 06.12.2010 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że na stanowisku

inspektor ds. oświatowych i społecznych (umowa na zastępstwo)

zatrudniono Panią Jolantę Wojciechowską zamieszkałą w Warszawie. Pani Jolanta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w oświacie oraz w administracji. Wykazała się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

___________________________________________________________________

Ząbki, dn. 30.11.2010 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

podinspektor ds. księgowości

do zatrudnienia wybrana została Marzenna Krężlewicz zamieszkała Stanisławów Pierwszy. Kandydatka wykazała się wiedzą, doświadczeniem zawodowym w księgowości oraz znajomością zagadnień z zakresu ww. stanowiska.

___________________________________________________________________

Ząbki, dn. 03.09.2010 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

W dniu 30.08.2010 r. została zakończona procedura naboru ogłoszona przez Kierownika Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Ząbkach w sprawie konkursu ofert pracy na stanowisko:

referenta ds. wychowawczych .

Na w/w stanowisko została zatrudniona Pani Dominika Dąbrowska zameldowana w Warszawie.

Kandydatka posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, wykazała się rozległą wiedzą z zakresu pedagogiki.

___________________________________________________________________

Ząbki, dn. 20.07.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że na stanowisko

referent ds. księgowości

do zatrudnienia wybrany został Pan Krzysztof Bujalski zamieszkały w Strachówce. Pan Krzysztof posiada już doświadczenie zawodowe. Wcześniejsza praca w jednostce samorządowej na stanowisku referenta ds. księgowości oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych sprawiło, że okazał się najlepszym kandydatem na to stanowisko. Oprócz wymagań niezbędnych spełniał wszystkie wymagania dodatkowe. Wykazał się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

_____________________________________________________

Ząbki, dn. 2.07.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że na stanowisku

podinspektor ds. ochrony środowiska (umowa na zastępstwo)

zatrudniono Panią Olgę Starowicz zamieszkałą w Ząbkach. Pani Olga posiada już doświadczenie zawodowe. Wykazała się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

_____________________________________________________

Ząbki, dn. 28.06.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

referent ds. kancelaryjnych

do zatrudnienia wybrana została Pani Renata Piotrowska zamieszkała w Ząbkach. Pani Renata posiada już doświadczenie zawodowe. Dwuletnie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych sprawiło, że okazała się najlepszą kandydatką, spełniającą oprócz wymagań niezbędnych również wymagania dodatkowe. Wykazała się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

_____________________________________________________

Ząbki, dn. 22.06.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko:

1. podinspektora ds. inwestycji do zatrudnienia wybrano Pana Mariusza Korycińskiego zam. w Wołominie, który posiada już doświadczenie zawodowe. Jako jedyny oprócz wymagań niezbędnych spełniał również wymagania dodatkowe. Wykazał się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

2. inspektora ds. inwestycji nie zatrudniono nikogo, ponieważ kandydat z którym została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna nie wykazał się zadawalającą wiedzą i znajomością przepisów w zakresie stanowiska. Ponadto, zdaniem Komisji, postawił zbyt wysokie do zaakceptowania wymagania finansowe.

_____________________________________________________

Ząbki, dn. 10.06.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiskoinspektor/ podinspektor ds. księgowoścido zatrudnienia wybrana została Pani Katarzyna Balcerzak zam.w Ząbkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się wiedzą oraz znajomością wszystkich zagadnieńw zakresie proponowanego stanowiska. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse i bankowość w zakresie finansów publicznych oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków. Jej atutem jest również kilkuletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

__________________________________________________________________

Ząbki, dn. 14.05.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowiskach: podinspektor ds. inwestycji oraz inspektor ds. inwestycji

nie zatrudniono nikogo ponieważ oferty, która wpłynęły w wyznaczonym terminie nie spełniały wymagań formalnych.

__________________________________________________________________

Ząbki, 17.02.2010r.

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

informuje o wyniku naboru na 2 stanowiska aplikant Straży Miejskiej

W wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska aplikant Straży Miejskiej do zatrudnienia zostali wybrani: Przemysław Panasik z Wołomina i Adam Witek z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci oprócz wymagań niezbędnych spełniają również wymagania dodatkowe.

Panowie wykazali się znajomością Ustawy o strażach gminnych . Dodatkowymi atutami kandydatów była praca w sądzie i udokumentowane umiejętności sportowe.

__________________________________________________________________

Ząbki, dn. 12.02.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszy referent/podinspektor ds. administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym do zatrudnienia nie wybrano nikogo.

Uzasadnienie:

Żadna z osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną nie wykazała się wystarczającą wiedzą oraz znajomością zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

__________________________________________________________________________________

Ząbki, dn. 23.12.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalista ds. geodezji do zatrudnienia wybrana została Pani Olga Bieniek zam. w Zawiszynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka jako jedyna wykazała się wiedzą w zakresie proponowanego stanowiska popartą doświadczeniem zawodowym w administracji samorządowej.

__________________________________________________________________________________

Ząbki, dn. 23.12.2009 r.

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ząbki

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. ewidencji ludności do zatrudnienia wybrana została Pani Magda Mańk zam. w Zielonce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się wiedzą oraz znajomością wszystkich zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska popartą doświadczeniem zawodowym w administracji samorządowej.

__________________________________________________________________

15 września 2009

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

inspektora ds. inwestycji drogowych

do zatrudnienia wybrany został Zdzisław Kamiński zamieszkały w Markach. Ważnym atutem kandydata są studia w zakresie budownictwa i zdobyty tytuł magistra inżyniera budownictwa. Kandydat niestety nie ma dużego doświadczenia zawodowego ale z uwagi na to, że jest to już kolejne postępowanie konkursowe postanowiono zaproponować to stanowisko temu właśnie kandydatowi.

__________________________________________________________________

7 września 2009

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

audytor wewnętrzny

nie zatrudniono nikogo, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

__________________________________________________________________

17 sierpnia 2009

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Zabki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

specjalista/inspektor ds. geodezji

nie zatrudniono nikogo. Wprawdzie do konkursu przystąpił kandydat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który znał zagadnienia z zakresu proponowanego stanowiska, jednak nie do zaakceptowania są Jego oczekiwania finansowe.

__________________________________________________________________

Ząbki, dn. 5.08.2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że nastąpiła zmiana wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

Ponieważ osoba wybrana do zatrudnienia nie podjęła pracy w wyznaczonym terminie, konkurs ogłoszono ponownie.

__________________________________________________________________

20 lipca 2009 r.
Informacja o wyniku naboru.

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko:
specjalista/inspektor ds. inwestycji drogowych
nie zatrudniono nikogo, ponieważ jedyny kandydat, który przystąpił do konkursu nie spełniał wymagań, w szczególności związanych ze stażem pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

__________________________________________________________________

2 lipca 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

radcy prawnego

do zatrudnienia wybrany został Pan Marcin Małyska zamieszkały w Warszawie.

Pani Marcin posiada już wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym również w samorządzie. Posiada wiedzę m.in. z zakresu gospodarowania nieruchomościami, podatków i opłat lokalnych oraz geodezji i kartografii a więc zagadnień, z którymi w szczególności będzie miał do czynienia w codziennej pracy. Zdaniem członków Komisji jest to najlepsza oferta.

__________________________________________________________________

26 czerwca 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

inspektora ds. administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym

do zatrudnienia wybrany został Pan Piotr Pazio zamieszkały w Leśniakowiźnie. Ważnym atutem kandydata była znajomość zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska, a także kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

__________________________________________________________________

17 czerwca 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

do zatrudnienia wybrana została Pani Krystyna Dawidczyk zamieszkała w Ząbkach. Pani Krystyna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Ponadto wykazała się znajomością przepisów i zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska a także cechami charakteru, które są niezbędne na stanowisku kierowniczym. Zdaniem członków Komisji jest to najlepsza oferta.

__________________________________________________________________

17 czerwca 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

specjalista/inspektor ds. inwestycji drogowych

nie zatrudniono nikogo, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

__________________________________________________________________

14 maja 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

młodszy referent ds. księgowości

do zatrudnienia wybrana została Pani Marzena Dudzik zamieszkała w Ząbkach. Pani Marzena posiada już doświadczenie zawodowe. Staż w wymiarze sześciu miesięcy odbyty na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy oraz roczne zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych sprawiło, że okazała się najlepszą kandydatką. Jako jedyna oprócz wymagań niezbędnych spełniała również wymagania dodatkowe. Wykazała się znajomością przepisów oraz zagadnień w zakresie proponowanego stanowiska.

__________________________________________________________________

15 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku naboru

Burmistrz Miasta Ząbki informuje, że w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, na stanowisko

inspektora ds. oświatowych i społecznych

do zatrudnienia wybrana została Pani Agnieszka Przywózka zamieszkała w Ząbkach. Ważnym atutem kandydatki była wiedza w zakresie proponowanego stanowiska a także kilkuletnie doświadczenie zawodowe.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie