Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja społeczna

SKŁAD KOMISJI

SPOŁECZNEJ

Marcin Kubicki - Przewodniczący Komisji

Joanna Dąbrowska - Zastępca Przewodniczącego

Grzegorz Siwek - Protokolant

Zyta Kurowska

Maria Guzowska

Tomasz Kalata

Wojciech Polkowski

Przedmiotem działania Komisji Społecznej są sprawy z zakresu polityki społecznej, w szczególności:

1) edukacji publicznej;

2) kultury i ochrony zabytków;

3) kultury fizycznej, sportu i turystyki;

4) promocji miasta;

5) ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej;

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

7) współpracy z organizacjami pozarządowych;

8) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zgodnie z uchwałą Nr II/12/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie