Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA - skład

Waldemar Stachera - Przewodniczący

Krzysztof Laskowski

Adam SzarubkoKomisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje takża inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę Gminy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie