Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2014 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja Gospodarcza

SKŁAD KOMISJI GOSPODARCZEJ

Agnieszka Ignaczak - Przewodnicząca Komisji

Jan Kurowicki - Zastępca Przewodniczącego

Waldemar Stachera - protokolant

Janusz Krajewski

Adam Remiarz

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

1)utrzymania gminnej infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego;

2)kanalizacji i zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

3)utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

4)sprzątania miasta, wywozu śmieci, segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

5)targowisk i placów targowych;

6)porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;

7)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

8)lokalnego transportu zbiorowego;

9)zieleni gminnej i zadrzewień;

10)cmentarzy gminnych;

11)geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Uchwała Nr I / 4 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie