Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lutego 2013 10:09 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja do spraw gospodarczych i komunalnych


SKŁAD KOMISJI

do spraw GOSPODARCZYCH
I KOMUNALNYCH

Agnieszka Ignaczak - Przewodnicząca Komisji

Jan Kurowicki - Zastępca Przewodniczącego

Paweł Uściński - protokolant

Krzysztof Bławdziewicz

Przedmiotem działania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych są sprawy z zakresu:

1) utrzymania gminnej infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego;

2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizację;

3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

4) sprzątania miasta, wywozu śmieci, segregacji i unieszkodliwiania odpadó w komunalnych;

5) targowisk i placów targowych;

6) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

8) lokalnego transportu zbiorowego;

9) zieleni gminnej i zadrzewień;

10) cmentarzy gminnych

11) geodezji i gospodarki nieruchomościami;

12) ochrony środowiska i przyrody .

Zapis uchwały Nr II/11/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie