Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2014 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisja Budżetu i Inwestycji

SKŁAD KOMISJI BUDŻETU i INWESTYCJI:

Robert Świątkiewicz - Przewodniczący Komisji

Sławomir Nowak - Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Szymczak - protokolant

Janusz Dąbrowski

Wojciech Gut

Marek Połomski

Przedmiotem działania Komisji są w szczególności sprawy z zakresu:

1)funduszy Unii Europejskiej;

2)finansów gminnych (dochody i wydatki);

3)podatków i opłat lokalnych;

4)realizacji budżetu Miasta Ząbki, w tym zmian do budżetu;

5)prowadzenia bieżącej analizy dochodów i wydatków działalności Burmistrza Miasta Ząbki oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

6)oceny zgodności projektów uchwał Rady Miasta z budżetem Miasta;

7)inwestycji miejskich;

8)koordynacji inwestycji powiatowych, wojewódzkich i rządowych;

9)rozwoju infrastruktury miasta;

10)ładu przestrzennego.

Uchwała Nr I / 6 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2014 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie