Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2004 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KG2002-03

1. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2003

2. Protokoły z posiedzeń Komisji w latach 2002-03

3. Plan pracy Komisji na rok 2003

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ

RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH W ROKU 2003

Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej zajmowała się roku 2003 następującymi tematami:

 • Plan Ogólny Zagospodarowania Miejscowego (działania zmierzające do przyjęcia planu, opiniowanie uchwał w sprawie protestów i zarzutów do planu, czynny udział członków komisji w negocjacjach z Urzędem Wojewódzkim w sprawie Nowoziemowita).
 • Zasady partycypacji mieszkańców w kosztach budowy ulic (opracowanie uchwały w sprawie oraz przykładowych wzorów umów pomiędzy mieszkańcami a miastem).
 • Przetarg i budowa budynku gimnazjum nr 1
 • Sprawy związane z pozyskaniem gruntów pod budowę kościoła dla Parafii Zesłania Ducha Świętego oraz pod budownictwo oświatowe w rejonie Powstańców.
 • Plan organizacji ruchu w mieście
 • Komunikacja miejska (sprawy związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem linii wewnątrzmiejskiej oraz sprawa współpracy z ZTM).
 • Miejski Zakład Komunalny (zapoznanie się z funkcjonowaniem i fmansami).
 • Sprawy związane z budową ulic, wodociągów i dróg.
 • Inne tematy wynikające z planu pracy oraz bieżącego funkcjonowania miasta (w tym między innymi: sprawa śmieci w mieście, budynki komunalne, funkcjonowanie zlewni, rozpatrywanie skarg mieszkańców, rozpatrywanie pism adresowanych do komisji, opiniowanie uchwał ... ).

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Piotr Uściński

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI

Protokół z 87. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 22.12.2003

Protokół z 86. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 16.12.2003

Protokół z 85. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 09.12.2003

Protokół z 84. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 14.12.2003

Protokół z 83. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 01.12.2003

Protokół z 82. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 20.11.2003

Protokół z 81. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 17.11.2003

Protokół z 80. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 13.11.2003

Protokół z 79. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 06.11.2003

Protokół z 78. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 04.11.2003

Protokół z 77. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 28.10.2003

Protokół z 76. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 14.10.2003

Protokół z 75. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 13.10.2003

Protokół z 74. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 09.10.2003

Protokół z 73. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 07.10.2003

Protokół z 72. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 03.10.2003

Protokół z 71. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 25.09.2003

Protokół z 70. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 22.09.2003

Protokół z 69. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 18.09.2003

Protokół z 68. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 17.09.2003

Protokół z 67. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 15.09.2003

Protokół z 66. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 11.09.2003

Protokół z 65. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 09.09.2003

Protokół z 64. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 04.09.2003

Protokół z 63. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 02.09.2003

Protokół z 62. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 28.08.2003

Protokół z 61. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 27.08.2003

Protokół z 60. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 26.08.2003

Protokół z 59. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 25.08.2003

Protokół z 58. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 20.08.2003

Protokół z 57. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 14.08.2003

Protokół z 56. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 06.08.2003

Protokół z 55. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 04.08.2003

Protokół z 54. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 29.07.2003

Protokół z 53. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 25.07.2003

Protokół z 52. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 23.07.2003

Protokół z 51. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 21.07.2003

Protokół z 50. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 17.07.2003

Protokół z 49. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 08.07.2003

Protokół z 48. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 03.07.2003

Protokół z 47. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 01.07.2003

Protokół z 46. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 26.06.2003

Protokół z 45. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 25.06.2003

Protokół z 44. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 23.06.2003

Protokół z 43. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 16.06.2003

Protokół z 42. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 11.06.2003

Protokół z 41. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 09.06.2003

Protokół z 40. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 03.06.2003

Protokół z 39. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 02.06.2003

Protokół z 38. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 26.05.2003

Protokół z 37. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 23.05.2003

Protokół z 36. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 20.05.2003

Protokół z 35. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 19.05.2003

Protokół z 34. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 14.05.2003

Protokół z 33. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 09.05.2003

Protokół z 32. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 07.05.2003

Protokół z 31. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 28.04.2003

Protokół z 30. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 22.04.2003

Protokół z 29. posiedzenia Komisji Gospodarczej - 16.04.2003

Protokół z 28 posiedzenia Komisji Gospodarczej -

Protokół z 27 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 03.04.2003

Protokół z 26 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 26.03.2003

Protokół z 25 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 25.03.2003

Protokół z 24 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 20.03.2003

Protokół z 23 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 18.03.2003

Protokół z 22 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 13.03.2003

Protokół z 21 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 11.03.2003

Protokół z 20 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 10.03.2003

Protokół z 19 posiedzenia Komisji Gospodarczej - 06.03.2003

Protokół z 18 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 03.03.2003

Protokół z 17 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 27.02.2003

Protokół z 16 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 25.02.2003

Protokół z 15 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 20.02.2003

Protokół z 14 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 18.02.2003

Protokół z 13 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 12.02.2003

Protokół z 12 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 11.02.2003

Protokół z 11 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 03.02.2003

Protokół z 10 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 31.01.2003

Protokół z 9 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 29.01.2003

Protokół z 8 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 27.01.2003

Protokół z 7 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 22.01.2003

Protokół z 6 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 21.01.2003

Protokół z 5 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 14.01.2003

Protokół z 4 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 08.01.2003

Protokół z 3 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 02.01.2003

Protokół z 2 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 17.12.2002

Protokół z 1 posiedzenie Komisji Gospodarczej - 10.12.2002

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH
NA 2003 ROK

 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ząbek – działania zmierzające do zatwierdzenia planu przez Radę Miejską.

 2. Budowa kanalizacji, wodociągów i utwardzanie ulic – analiza istniejącego stanu, możliwości pozyskania środków na inwestycje.
 3. Sieć wodociągowa w Ząbkach – opracowanie koncepcji budowy sieci magistralnej doprowadzającej wodę do wszystkich rejonów miasta.
 4. Inwestycje oświatowe i sportowe w Ząbkach – nadzór nad budową gimnazjum, koncepcje rozwoju bazy oświatowej i sportowej miasta.
 5. Pozyskanie i przekazanie parafii terenu pod budowę kościoła w południowym rejonie miasta.
 6. Śmieci w Mieście – opracowanie i wdrożenie koncepcji kompleksowego rozwiązania problemu śmieci.
 7. Zlewnia ścieków – zapoznanie się z funkcjonowaniem, modernizacja zlewni.
 8. Komunikacja w mieście – zapoznanie z problemami i potrzebami, ewentualnie opracowanie koncepcji komunikacji autobusowej w mieście.
 9. Mała architektura – place zabaw, ścieżki rowerowe, park miejski, ...
 10. Budynki komunalne i budownictwo komunalne – zapoznanie się z istniejącym stanem i potrzebami.
 11. Budynek zbożowca – sposoby zagospodarowania.
 12. Opiniowanie inwestycji miejskich.
 13. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców.
 14. Bieżące prace zlecone przez Radę Miejską.
       • Przewodniczący Komisji Gospodarczej

        Piotr UścińskiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie