Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 września 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karty usług - urząd stanu cywilnego

KARTY USŁUG

Urząd Stanu Cywilnego

1. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia,

2. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa,

3. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu,

4. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Transkrypcja (przepisanie) do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

5. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Odtworzenie aktu stanu cywilnego,

6. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,

7. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

8. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie dziecka,

9. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego,

10. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zwarciem małżeństwa,

11. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

12. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli związek małżeńskiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie