Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 września 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karty usług - stanowisko ds. obrony cywilnej, bhp i informacji niejawnych

KARTY USŁUG

Stanowisko ds. wojskowych i OC

1. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Rejestracja przedpoborowych

2. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Organizacja poboru

3. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny

4. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe

5. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Przyznanie żołnierzowi należności mieszkaniowej

6. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Uznanie poborowego, żołnierza służby zasadniczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinyBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie