Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lutego 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karty usług - referat spraw obywatelskich

KARTY USŁUG

Referat Spraw Obywatelskich

37. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowanie na pobyt stały

38.POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

39.POBIERZ KARTĘ USŁUGI Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

40. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

41. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie decyzją administracyjną

42. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie z pobytu stałego

43. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące

44. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zaswiadczeń z akt ewidencji ludności oraz zaświadczeń o zameldowaniu

45. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności

46. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie dokumentów tożsamości

47.POBIERZ KARTĘ USŁUGI Wydawanie zezwoleń na organizację imprez publicznych i zbiórek przeprowadzanych na terenie miasta

48.POBIERZ KARTĘ USŁUGI Prowadzenie rejestru wyborców - wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

49.POBIERZ KARTĘ USŁUGI Sporządzanie informacji okresowych na potrzeby instytucji i ludności

50. POBIERZ KARTĘ USŁUGI Prowadzenie rejestracji noworodków, zgonów, zmian stanu cywilnego oraz nadawania numerów ewidencyjnych PESELBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie