Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 marca 2015 12:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Kadencja 2002 - 2006

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA LVII

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/364/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/363/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.- tekst jednolity - uchwała Nr IV/38/2015.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/362/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/361/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/360/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/359/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości pod drogę publiczną.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/358/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek stanowiących własność osób fizycznych.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/357/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/356/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na wydatki polegające na zakupie sprzętu komputerowo – biurowego dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – Komisariatu Policji w Ząbkach.

SESJA LVI

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/355/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/354/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. dotycząca współdziałania gminy Ząbki z gminą Zielonka w sprawie zorganizowania linii autobusowej łączącej Zielonkę przez Ząbki do Centrum Warszawy ZOBACZ Uchwała Nr LVI/353/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania imienia księdza Jerzego Popiełuszki Publicznemu Gimnazjum Nr 2

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/352/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/351/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/350/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/349/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu stanu Cywilnego

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/348/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie odwołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu stanu Cywilnego

SESJA LV

ZOBACZ Uchwała Nr LV/347/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr LV/346/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr LV/345/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu

ZOBACZ Uchwała Nr LV/344/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała Nr LV/343/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach oraz z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby prewencyjnej.

ZOBACZ Uchwała Nr LV/342/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

ZOBACZ Uchwała Nr LV/341/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LV/340/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum nr 1

SESJA LIV

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/339/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie planu gospodarki odpadami do Miasta Ząbki na lata 2006 - 2011 ZOBACZ Uchwała Nr LIV/338/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok ZOBACZ Uchwała Nr LIV/337/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości ZOBACZ Uchwała Nr LIV/336/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ Uchwała Nr LIV/335/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ Uchwała Nr LIV/334/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2005. ZOBACZ Uchwała Nr LIV/333/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ZOBACZ Uchwała Nr LIV/332/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ZOBACZ Uchwała Nr LIV/331/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku położonym przy ulicy Batorego 6

SESJA LIII

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/330/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/329/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/328/ 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/327/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/326/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Poniatowskiego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/325/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu Makro z Os. przy ul. Drewnickiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/324/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu ul. Mokrej z ul. Bema wzdłuż torów w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/323/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej (odc. Rychlińskiego – Sienkiewicza) w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/322/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/321/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud do granic Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/320/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/319/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej - osiedle Wojska Polskiego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/318/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej - osiedle za Agromą w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/317/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci kanalizacyjnej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/316/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/315/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/314/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy (projektowanej) dz. Nr 83/13, 84/5 i 84/6 przy ul. Powstańców w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/313/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/312/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. wsprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/311/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. wsprawie przekazania Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego polegających na modernizacji dróg powiatowych na podstawie umowy.

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/310/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/309/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia.

SESJA LII

ZOBACZ Uchwała Nr LII/308/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr LII/307/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa

SESJA LI

ZOBACZ Uchwała Nr LI/306/2006 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 26 kwietnia 2006r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

ZOBACZ Uchwała Nr LI/305/ 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Społecznej za 2005 r.

ZOBACZ Uchwała Nr LI/304/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ZOBACZ Uchwała Nr LI/303/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr LI/302/2006 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2005

SESJA L

ZOBACZ Uchwała L/301/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005 - 2013. ZOBACZ Uchwała L/300/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005 – 2013.

ZOBACZ Uchwała L/299/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 r.

ZOBACZ Uchwała L/298/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

ZOBACZ Uchwała L/297/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

ZOBACZ Uchwała L/296/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała L/295/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała L/294/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie prowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Uchwała L/293/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

SESJA XLIX

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/292/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/291/ 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/290/ 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/289/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska w kwestii komunikacji autobusowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/288/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2006r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/287/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2006 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/286/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na 2006 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/285/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/284/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej za 2005 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/283/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/282/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/281/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/280/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/279/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Uchwała XLIX/278/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/277/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/276/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/275/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/274/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie