Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lipca 2018 08:51 | wersja 12 | Ten dokument ma 50 załączników 50

INFORMACJA DLA BANKÓW

ZAŁĄCZNIKI

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

2 Uchwała o emisji obligacji 06 2018

3a Uchwała budżetowa 29 06 2018

3b Uchwala WPF 29 06 2018

3c Uchwała budżetowa 2018

3d Uchwała WPF 2018

4a Bilans JB 2016

4b Bilans JST 2016

4c Bilans JB 2017

4d Bilans JST 2017

6.1a Uchwała RIO w sprawie opinii za 2016

6.1a Uchwała RIO w sprawie opinii za 2016

6.1b Uchwała RIO w sprawie opinii za 2017

6.2a Uchwała RIO w sprawie opinii projektu budżetu na 2018

6.2b Uchwała RIO w sprawie opinii projektu WPF na 2018

6.3 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości długu 2018

7 Informacja o posiadanych akcjach i udziałach 2018

8-9 Informacja o zobowiązaniach i poręczeniach 2018


Sprawozdania - II kwartał 2018 r.

Rb 27 S za II kwartał 2018 r.

Rb 28 S za II kwartał 2018 r.

Rb N za II kwartał 2018 r.

Rb NDS za II kwartał 2018 r.

Rb Z za II kwartał 2018 r.

Rb-Z (SP ZOZ) II kwartał 2018

Sprawozdania - I kwartał 2018

2018 rb-27s I kw.

2018 rb-28s I kw.

2018 rb-n I kw.

2018 rb-nds I kw.

2018 rb-z I kw.

2018 SPZOZ Rb-Z I kw

Sprawozdania - 2017

2017 rb-27s

2017 rb-28s

2017 rb-n

2017 rb-nds

2017 rb-z

2017 SPZOZ Rb-Z

Sprawozdania - 2016

2016 rb-27s

2016 rb-28s

2016 rb-n

2016 rb-nds

2016 rb-z

2016 SPZOZ Rb-Z

Sprawozdania - 2015

2015 br27s

2015 rb28s

2015 rb-n

2015 rb-nds

2015 rb-z

2015 SPZOZ Rb-Z


Uchwała LX.578.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Uchwała LX.579.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie