Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 listopada 2014 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA

znak RM/D/4977/2014 z dnia 29 października br. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo

INFORMACJA

Urząd Miasta Ząbki przekazuje, że pismem znak RM/D/4977/2014 z dnia 29 października br. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo poinformowała, że nie wyrażał i nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na urządzeniach będących własnością Spółki. Stanowisko to jest zgodne z komunikatem zawartym na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo poinformował, że wieszanie materiałów wyborczych na urządzeniach energetycznych może być przyczyną awarii w sieci, co w konsekwencji może zakłócić dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców. Komitety wyborcze, kandydaci powinni zaprzestać stosowania takiej praktyki i usunąć już istniejące materiały wyborcze. W przypadku nie zastosowania się do powyższych wskazań Spółka podejmie kroki zgodne z prawem zmierzające do usunięcia materiałów wyborczych i obciąży kosztami ich demontażu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie