Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2019 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

INFORMACJA

INFORMACJA

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 16 kwietnia 2019 r. wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Mazowieckiego – Koła Terenowego w Wołominie , mającej status organizacji pozarządowej na realizację zadania: Wsparcia w zakresie ochrony promocji zdrowia osób dorosłych.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 6 080,00 zł jest zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 15-24.06. 2019 r. wyjazdu turystyczno– integracyjno – krajoznawczego dla podopiecznych Koła Terenowego PZN.

PEŁNOMOCNIK ds. WSPÓŁPRACY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

/-/ Krzysztof Krajewski

ZOBACZ OFERTĘ

ZOBACZ INFORMACJĘ


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie