Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2014 15:37 | wersja 19 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Budżet Miasta Ząbki oraz WPF na 2013 rok

PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2013 r. wraz z objśnieniem

Mienie Miasta Ząbki za 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2014 z 28.03.2014r. do sprawozdania opisowego za 2013 r.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2013 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.09.2013 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.288.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2013 roku


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2013 roku.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2013 r.
przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.03.2013 r.
przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.63.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ząbki. (Termin zamieszczenia do 10.02.2013 r.).


Projekt budżetu Miasta Ząbki oraz WPF na rok 2013

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie