Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2013 12:32 | wersja 11 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Najnowsza wersja

Budżet Miasta Ząbki na rok 2012


ZOBACZ     Sprawozdanie opisowe za 2012 rok – końcowe

ZOBACZ     Mienie Miasta Ząbki za 2012r.

ZOBACZ     Zarządzenie 0050.28.2013 z 26.03.2013r.  do sprawozdania opisowego za 2012r.


ZOBACZ    Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2012 r.   

ZOBACZ   W związku z ait. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 i o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalnych informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg sprawozdań za grudzień 2012 r,

ZOBACZ   W związku z art. 37 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 30 września 2012 r.

ZOBACZ    Informacja z wykonania  budżetu wg stanu na 30.06.2012 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).


ZOBACZ   W związku z art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 31 marca 2012 r.


ZOBACZ
    Projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2012 - Część opisowo - tabelaryczna
ZOBACZ    Projekt uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2012
ZOBACZ    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie