Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 14:47 | wersja 9 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Budżet 2019


Uchwała Nr Wa.284.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2019 roku – interaktywny

Zarządzenie Nr 0050.106.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2019 r.

Kwartalna informacja z wykonania budżetu – stan na dzień 30 czerwca 2019 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2019 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534).

Uchwała Nr Wa.42.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na rok 2019

Uchwała Nr Wa.41.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ząbki.

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2019 - Nr IV / 26 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV / 27 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

ZOBACZ Uchwała Nr Wa.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019 – 2036

ZOBACZ Uchwała Nr Wa.473.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2019 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Ząbki na 2019 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.120.2018 z dnia 14 listopada 2019 r. Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019 – 2036

ZOBACZ Projekt uchwały WPF na lata 2019-2036

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.119.2018 z dnia 14 listopada 2019 r. Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2019

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

ZOBACZ Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2019 rok część opisowo-tabelaryczna

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie