Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 maja 2019 13:17 | wersja 19 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Budżet 2018

Roczna informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2018 r. - Informacja przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Uchwała Nr Wa.128.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2018 rok


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2018 ROK - interaktywny

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326).

PREZENTACJA - VII Kadencja Rady Miasta Ząbki2014-2018

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

Uchwała Nr Wa.323.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2018 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

Uchwała Nr Wa.91.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ząbki

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018 - Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026

Uchwała Nr Wa.422.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2018 rok

Uchwała Nr Wa.423.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018 - 2026


Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2018 rok część opisowa

Projekt WPF na 2018 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie