Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

25 czerwca 2018 14:09 | wersja 18 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Najnowsza wersja

Budżet 2017

PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI 2017 r.


Roczna informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2017 r. - Informacja przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000)

Uchwała Nr Wa.160.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z dnia 27 marca 2018 r. - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2017 rok

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2017r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) KOREKTA

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.320.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.104.2017 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.49.2017 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.435.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.436.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI.318.2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie WPF na lata 2017-2024

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 - Nr XXXVI/317/2016 z dnia 27 grudnia 2016


Projekt budżetu miasta na 2017 rok część opisowa.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok

Projekt WPF na 2017 rok

Pliki do pobrania

 

26 października 2017 15:56 | wersja 10 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Najnowsza wersja

Budżet 2017

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.320.2017 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie opinii oprzedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu wykonaniabudżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.104.2017 r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2017 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Uchwała Nr Wa.49.2017 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.435.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawiez dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr Wa.436.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI.318.2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie WPF na lata 2017-2024

Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 - Nr XXXVI/317/2016 z dnia 27 grudnia 2016


Projekt budżetu miasta na 2017 rok część opisowa.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok

Projekt WPF na 2017 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie