Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 czerwca 2017 14:02 | wersja 17 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

Budżet 2016

Roczna informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.


PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI 2016 r.


Uchwała Nr Wa.156.2017 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie opiniio przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonaniabudżetu Miasta Ząbki za 2016 rok


ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.36.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

ZOBACZ Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2016 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2017 r.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2016 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Uchwała Nr Wa.258.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ząbki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2016 roku


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.89.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2016 r.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.06.2016 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Uchwała Nr Wa.39.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Ząbki


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.03.2016 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016 - Nr XX.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015

Uchwała Nr XX.162.2015 z dnia 29 grudnia 2015 w spr WPF na lata 2016-2024


Uchwała Nr Wa.328.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016 - 2024.


Uchwała Nr Wa.329.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2016 rok


Projekt budżetu miasta na 2016 rok część opisowa.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.

Projekt WPF na 2016 rok


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie