Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2016 13:50 | wersja 13 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Budżet 2015

Roczna informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2015 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2015 rok


Uchwała Nr Wa.136.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2015 rok


W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 31 grudnia 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.91.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2015 roku


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok - PDF


W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 30 września 2015 r.

W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.


W związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 31 marca 2015 r.


Uchwała Nr Wa.346.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021


Uchwała Nr Wa.347.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie:

1.opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki projekcie uchwały budżetowej Miasta Ząbki na 2015 rok,

2.opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Ząbki na 2015 rok.

Projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie