Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 listopada 2015 12:39 | wersja 18 | Ten dokument ma 17 załączników 17

Budżet 2014

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.28.2015 z dnia 30 marca 2015 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok - PDF


Uchwała Nr Wa.124.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ząbki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok


Informacja przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rokPDF


Mienie Miasta Ząbki na dzień 31.12.2014 r.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2014 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.09.2014 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze 2014 roku.


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2014 r. przygotowana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Informacja z wykonania budżetu wg stanu na 31.03.2014 r. przygotowana na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


W związku z art. 37 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Ząbki wg stanu na 31 marca 2014 r.


Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok (część opisowo - tabelaryczna)

Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2014

Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 - 2021

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie