Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro prawne

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Stefan Cimaszewski

Tomasz Błażej

Małgorzata Mieszczyńska

tel. 0-22 51 09 800

Do zakresu Biura Prawnego należy obsługa prawna Burmistrza i Urzędu, w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów gminy;

2) przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Burmistrza i Urzędu oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) doradztwo prawne w sprawach służbowych prowadzonych przez pracowników Urzędu;

4) zapewnienie zastępstwa procesowego przed sadami powszechnymi oraz przed innymi organami;

5) parafowanie przekazywanych do podpisania Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie projektów umów, których stroną jest Miasto, z wyjątkiem umów dotyczących zatrudnienia.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie