Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro obsługi interesanta

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Danuta Nalazek

tel. 0-22 51 09 700

Renata Piotrowska

tel. 0-22 51 09 701

kancelaria@zabki.pl

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji urzędowej oraz prowadzenie rejestrów korespondencji;

2) wprowadzanie korespondencji do elektronicznego obiegu dokumentów;

3) obsługa centrali telefonicznej Urzędu;

4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

5) prowadzenie rejestru faktur i rachunków;

6) udzielanie informacji interesantom w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie;

7) nadzór nad kluczami do pomieszczeń Urzędu.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie