Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 października 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2010 - wnioski, opinie i interpelacje radnych i rady miasta

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2010

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oszacowania kosztów wykupu nieruchomości znajdującej się w pasie drogi Nowo-Ziemowita

BRM 0057/069/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oszacowania kosztów realizacji inwestycji budowy ulicy Gwiaździstej

BRM 0057/068/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma GiGN 72249/18/2010

BRM 0057/067/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma GiGN 72249/3/2009

BRM 0057/066/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozłożenia spłaty na dłuższy okres

BRM 0057/065/10

ZOBACZ Opinie Komisji Gospodarczej z dnia 29 września 2010 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia umów dzierżaw na nieruchomości gruntowe

BRM 0057/064/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 21 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uporządkowania prawnego własności gruntów w ulicach Zakopiańskiej i Żwirki

BRM 0057/063/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 14 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozpoczęcia procedury projektowej budowy ulicy Żwirki

BRM 0057/062/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2010 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie wykorzystania urlopu przysługującego Burmistrzowi

BRM 0057/061/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie usunięcia uchybień przy wykonaniu ulicy Mickiewicza

BRM 0057/060/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pozyskania pisemnego zobowiązania o zaprzestaniu uciążliwej działalności i wykorzystywania terenu jako bazy samochodów ciężarowych na działce przy ulicy Rummla

BRM 0057/059/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 2 września 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej nt. proponowanych zmian do uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

BRM 0057/058/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 24 sierpnia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykupu lokalu

BRM 0057/057/10

ZOBACZ Opinie Komisji Gospodarczej z dnia 24 sierpnia 2010 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia umów dzierżaw na nieruchomości gruntowe

BRM 0057/056/10

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 sierpnia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie protestu mieszkańców ulicy przeciwko założeniu przedszkola lub punktu przedszkolnego przy ulicy Popiełuszki

BRM 0057/055/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 sierpnia 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

BRM 0057/054/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lipca 2010 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Szwoleżerów 128”

BRM 0057/053/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 lipca 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia 50% bonifikaty przy sprzedaży części nieruchomości oraz rozłożenia należności na raty

BRM 0057/052/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 lipca 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zakupu nieruchomości oraz rozłożenia należności na raty

BRM 0057/051/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 lipca 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wniosku Firmy Dolcan

BRM 0057/050/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 6 lipca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Szwoleżerów 128”

BRM 0057/049/10

ZOBACZ Opinie Komisji Gospodarczej z dnia 29 czerwca 2010 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawach nieruchomości gruntowych

BRM 0057/048/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zapisów ujętych w §10 ust. 3 pkt 5

BRM 0057/047/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyrównania i ewentualnego utwardzenia drogi w ulicy Rybnej

BRM 0057/046/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 16 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wniosku Firmy Ziółkowscy

BRM 0057/045/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie tematów zgłoszonych w czasie spotkania przez mieszkańców ulicy Wiosennej

BRM 0057/044/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie chęci partycypacji Firmy Lidla w kosztach budowy ulicy Rommla

BRM 0057/043/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Mariana Mariańskiego

BRM 0057/042/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 26 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zaproszenia na posiedzenie komisji przedstawiciela Firmy Ziółkowscy

BRM 0057/041/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 26 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uzgodnienia warunków wykonania dokumentacji technicznej i dokonania uzgodnień na budowę całej ulicy Szpitalnej – zarówno odcinka gminnego, jak i powiatowego

BRM 0057/040/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 26 maja 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia 90% bonifikaty z możliwością rozłożenia na raty

BRM 0057/039/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2010 skierowany do radcy Prawnego Stefana Cimaszewskiego w sprawie zajęcia jasnego stanowiska w kwestii rozpatrzenia skargi Pana Mariana Mariańskiego

BRM 0057/038/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma Firmy Lidla dot. chęci partycypacji w kosztach budowy ulicy Rommla

BRM 0057/037/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji odnośnie wysokości budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych przez Firmę Ziółkowscy budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek ew. 14 w obr. 3-35 przy ul. Podleśnej w Ząbkach oraz przedstawienie analizy zacieśnienia

BRM 0057/036/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji odnośnie wysokości budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przez Firmę Dolcan budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr ew 3/4 i 3/6 w obr. 3-4 w Ząbkach oraz przedstawienie analizy zacieśnienia

BRM 0057/035/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Ząbki na rok 2010 inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej – ul. szpitalna, na odcinku od ul. Kochanowskiego do granic Miasta”

BRM 0057/034a/10

ZOBACZ Wniosek radnego Tomasza Kalaty z dnia 10 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie utworzenia skrzyżowania równorzędnego na ulicach Gen. Maczka i Andersena celem poprawy bezpieczeństwa

BRM 0057/034/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie realizacji remontu drogi wewnętrznej prowadzącej do osiedla przy ul. Batorego

BRM 0057/033/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wznowienia kontroli w Zakładzie budowlanym Pana Brejnak przy ulicy Rommla

BRM 0057/032/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie doraźnego poprawienia stanu nawierzchni ulicy Zimnej destruktem lub innym materiałem

BRM 0057/031/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 maja 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sporządzenia kosztorysów remontu budynku przy ul. Matejki 9

BRM 0057/030/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 kwietnia 2010 skierowana do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie sprawozdania Komendanta Policji w Ząbkach

BRM 0057/029/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 kwietnia 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w budżecie miasta budowy ul. Szpitalnej na odcinku gminnym tj. do ul. Kochanowskiego

BRM 0057/028/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ząbki za rok 2009 z tytułu wykonania budżetu

BRM 0057/027/10

ZOBACZ Wniosek – ponowiony Komisji Rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji nt. realizacji budżetu w roku 2009

BRM 0057/026/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 kwietnia 2010 skierowany do Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach w sprawie kontroli umów dotyczących wywozu nieczystości stałych

BRM 0057/025/10

ZOBACZ Wniosek radnej Zofii Dąbrowskiej z dnia 26 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie funkcjonowania betoniarni p. Brejnaka przy ulicy Rómmla w Ząbkach

BRM 0057/024/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji nt. realizacji budżetu w roku 2009

BRM 0057/023/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 22 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odprowadzania wód deszczowych przy posesjach na ulicy Piotra Skargi

BRM 0057/022/10

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 17 marca 2010 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji uchwały zobowiązującej Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do budowy drogi Nowo-Ziemowita

BRM 0057/021/10

ZOBACZ Wniosek radnego Marcina Kubickiego z dnia 17 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zakupu niezbędnego wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu publicznym Nr 2 przy ul. Prusa

BRM 0057/020/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 3 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. usterek powykonawczych instalacji grzewczej w Gimnazjum Publicznym Nr 2

BRM 0057/019/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 3 marca 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu naprawę dziur na ząbkowskich jezdniach

BRM 0057/018/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 2 marca 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprzedaży działki 139/2 na rzecz p. Sylwii Sieńko

BRM 0057/017/10

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 25 lutego 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia wykazu chodników znajdujących się w gestii Miasta Ząbki w zakresie odśnieżania

BRM 0057/016/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 18 lutego 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat wniosków o wyrażenie zgody na sprzedaż części działek i wykupienia prawa własności

BRM 0057/015/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2010 skierowany do do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji dot. skargi Mariana Mariańskiego

BRM 0057/014/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 lutego 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyegzekwowania w trybie pilnym uprzątnięcia śniegu z ulic i chodników miasta oraz wyznaczenia miejsca gdzie można będzie ewentualnie śnieg wywozić

BRM 0057/013/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 3 lutego 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyjaśnienia sytuacji dot. usterek powykonawczych instalacji grzewczej i okien w Gimnazjum Publicznym Nr 2

BRM 0057/012/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 3 lutego 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwag zgłoszonych przez radnego Andrzeja Chibowskiego do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki

BRM 0057/011/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 26 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat wniosków o wyrażenie zgody na sprzedaż części działek i wykupienia prawa własności

BRM 0057/010/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 26 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma Sylwii Sieńko

BRM 0057/009/10

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 11 stycznia 2010 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podpisania i egzekwowania umowy na zimowe utrzymanie ulic miasta

BRM 0057/008/10

ZOBACZ Wniosek radnego Waldemara Stachery z dnia 11 stycznia 2010 skierowany do radcy prawnego Małgorzaty Mieszczyńskiej w sprawie dodatkowych informacji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia prawa korzystania nieruchomości położonych w Ząbkach na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

BRM 0057/007/10

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 stycznia 2010 skierowany do radcy prawnego Małgorzaty Mieszczyńskiej w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ząbkach z uwzględnieniem wszelkich możliwości zapisów zabezpieczających interes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

BRM 0057/006/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 11 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skrzyżowania ulic Ks. Skorupki i Piłsudskiego

BRM 0057/005/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 11 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma mieszkańców ulicy Szpitalnej

BRM 0057/004/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 11 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 13 z obrębu 0055-03-31 w Ząbkach

BRM 0057/003/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 6 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie Wspólnot Mieszkaniowych Reymonta 29, 29A, 29B,29C

BRM 0057/002/10

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 6 stycznia 2010 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej Malczewskiego 13 i 16 o zastosowania trybu przetargowego

BRM 0057/001/10Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie