Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 grudnia 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2009 - wnioski, opinie i interpelacje radnych i rady miasta

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2009

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 grudnia 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przekazania do Radcy Prawnego wniosku o przygotowanie projektu uchwały

BRM 0061/107/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 grudnia 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przekazania do Radcy Prawnego załączonego projektu uchwały celem jej zaopiniowania

BRM 0061/106/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 1 grudnia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu Budżetu Miasta na 2010 rok

BRM 0057/105/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 1 grudnia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu Budżetu Miasta na 2010 rok

BRM 0057/104/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 grudnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia działań mających na celu poszerzenia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Ks. Skorupki

BRM 0057/103/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 grudnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia interwencji ws. nieprawidłowości przy trwającym aktualnie remoncie ul. Batorego

BRM 0057/102/09

ZOBACZ Opinia radnego Andrzeja Chibowskiego z dnia 1 grudnia 2009 skierowana do Przewodniczącej Komisji Gospodarczej RM Ząbki Zofii Dąbrowskiej w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki

BRM 0057/101/09

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 listopada 2009 skierowana do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Budżetu Miasta na 2010 rok

BRM 0057/100/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 30 listopada 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

BRM 0057/099/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 20 listopada 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uszkodzonych szybów wentylacyjnych w budynkach komunalnych, w których prowadzona była nadbudowa na ul. Legionów

BRM 0057/098/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2009 skierowany do radcy prawnego w sprawie wydania opinii nt. skargi p. Jadwigi Ryst

BRM 0057/097/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji rady Miasta uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność OPS

BRM 0057/096/09

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej Marcina Kubickiego z dnia 4 listopada 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wypłaty diety radnemu Tomaszowi Kalacie za miesiąc październik 2009 roku

BRM 0057/095/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 listopada 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania jednolitego tekstu uchwały ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych

BRM 0057/094/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 listopada 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia dodatkowych informacji nt. uchwały określającej sposób rozliczania dotacji przez przedszkola niepubliczne

BRM 0057/093/09

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 października 2009 skierowana do Sekretarza Miasta Ząbki w sprawie rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty Brunak

BRM 0057/092/09

ZOBACZ Opinie Komisji Gospodarczej z dnia 22 października 2009 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawach geodezyjnych

BRM 0057/091/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 22 października 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokalu przy ul. Piłsudskiego 49/2

BRM 0057/090/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 22 października 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przyjęcia darowizny w postaci zabudowanej nieruchomości przy ul. 3-go Maja 8

BRM 0057/089/09

ZOBACZ Pismo radnego Waldemara Stachery z dnia 20 października 2009 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pokrycia kosztów odbitek kserograficznych

BRM 0057/088/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2009 skierowany do Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie skargi p. Małgorzaty Brunak

BRM 0057/087/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2009 skierowany do radcy prawnego w sprawie wydania opinii nt. skargi na Ośrodka Pomocy Społecznej

BRM 0057/086/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia działań dot. budowy targowiska miejskiego

BRM 0057/085/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia działań dotyczących działalności betoniarni Pana Brejnaka, w zakresie przekroczenia poziomu hałasu oraz ochrony środowiska

BRM 0057/084/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 7 października 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w ramach repatracji dla pana Sergeya Kannunikova

BRM 0057/083/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 7 października 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wsparcia inicjatywy powołania nowej sekcji sportowej Taekwon-Do ITF przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

BRM 0057/082/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zakupu radaru dla Straży Miejskiej w Ząbkach

BRM 0057/081/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zaistniałych dodatkowych robót nie objętych umową przy budowie Przedszkola Nr 3 w Ząbkach

BRM 0057/080/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2009 skierowany do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w sprawie uregulowania należności z tytułu poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej przez bank PKO BP

BRM 0057/079/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Radę stanowiska dot. budowy ulic Szpitalnej, Rychlińskiego i Wojska Polskiego

BRM 0057/078/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uregulowania praw własności gruntów potrzebnych pod drogi publiczne

BRM 0057/077/09

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 15 września 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia propozycji inwestycji, które powinny znaleźć się przyszłorocznym planie finansowym Miasta Ząbki

BRM 0057/076/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 września 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jadwigi Ryst

BRM 0057/075/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 września 2009 skierowany do radcy prawnego Małgorzaty Mieszczyńskiej w sprawie przygotowania projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

BRM 0057/074/09

ZOBACZ Wniosek radnego Andrzeja Chibowskiego z dnia 3 września 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wybudowania i urządzenia placu zabaw dla dzieci

BRM 0057/073/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 3 września 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji RM uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jadwigi Ryst

BRM 0057/072/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski oraz Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

BRM 0057/071a/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 18 sierpnia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie koncepcji zamiany nieruchomości przy ul. Gen. Maczka

BRM 0057/071/09

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 4 sierpnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie możliwości wybudowania placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Wolności i 11-go Listopada

BRM 0057/070/09

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 22 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odwodnienia ulicy Sowińskiego przy posesji nr 25

BRM 0057/069/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 21 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia trasy zastępczej autobusu linii 199 w związku z remontem ulicy Batorego

BRM 0057/068/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 21 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia orientacyjnych danych dot. kosztów wykonania niezbędnej adaptacji już istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkach, kosztów budowy nowego obiektu oraz przewidywanego czasu na wykonania obydwu inwestycji

BRM 0057/067/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji

BRM 0057/066/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BRM 0057/065/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

BRM 0057/064/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wydzierżawienia powierzchni 624m 2 w formie przetargu

BRM 0057/063/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji

BRM 0057/062/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 lipca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pism GiGN 1500/11/2009 oraz 772243/148-1/2009 o poddaniu się egzekucji z art. 777 Kodeksu Cywilnego, celem zabezpieczenia interesów Miasta

BRM 0057/061/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 lipca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania obowiązującej umowy dzierżawy (wzoru), która zawiera Miasto Ząbki oraz kopii umów dzierżaw dla wszystkich nieruchomości, co do których złożono wnioski

BRM 0057/060/09

ZOBACZ Wniosek grupy radnych z dnia 29 czerwca 2009 skierowany do Przewodniczącego rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych boisk miejskich

BRM 0057/059/09

ZOBACZ Pismo radnego Marcina Kubickiego z dnia 24 czerwca 2009 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu regulaminu korzystania ogólnodostępnych boisk miejskich

BRM 0057/058/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 9 czerwca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie planowanej przez firmę Dozbud Development budowy obiektu biurowo – mieszkalnego na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Dzikiej

BRM 0057/057/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 9 czerwca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wniosku Policji o zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektu przy ul. Górnośląskiej, jako nieruchomości zajętej na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

BRM 0057/056/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 27 maja 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wniosku Policji o zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektu przy ul. Górnośląskiej

BRM 0057/055/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 27 maja 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. Sylwii Sieńko

BRM 0057/054/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 27 maja 2009 skierowany do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w sprawie przygotowania i przedstawienia komisji materiałów dotyczących sporu pomiędzy Miastem Ząbki a MPWiK Warszawa

BRM 0057/053/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w sprawie przygotowania i przedstawienia komisji materiałów dotyczących wodociągowania Miasta Ząbki

BRM 0057/052/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dofinansowania Komendy stołecznej Policji

BRM 0057/051/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zdopingowania firmy Engel-Construction do uprzątnięcia pozostałości pobudowanych ze skraju osiedla

BRM 0057/050/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Komendanta Straży Miejskiej w sprawie podejmowania działań na podstawie przepisów § 27 oraz § 28 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki w czasie interwencji u hodowców gołębi mieszkających w zabudowie szeregowej

BRM 0057/049/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wystosowania oświadczeń do mieszkańców budynku przy ul. 3-Maja 8

BRM 0057/048/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zapisania we wszystkich przetargach ogłaszanych przez Miasta zapisu o poddaniu się egzekucji z art. 777 KC, celem zabezpieczenia interesów Miasta

BRM 0057/047/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi p. Jadwigi Ryst

BRM 0057/046/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykonania operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. 3-ga Maja 8

BRM 0057/045/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia opinii prawnej dot. problemu hodowli gołębi na terenie Miasta w zabudowie jednorodzionnej

BRM 0057/044/09

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2009 skierowana do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie realizacji budżetu Miasta za 2008 rok

BRM 0057/043/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie indywidualnego rozpatrywania wniosków ząbkowskich przewoźników dot. podatku od środków transportowych

BRM 0057/042/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zwrócenia się do powiatowego inspektora budowlanego o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie budynku przy ul. Kołłątaja 12

BRM 0057/041/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podania aktualnej wysokości zadłużenia oraz innych zobowiązań obciążających nieruchomość przy ulicy 3-go Maja 8

BRM 0057/040/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie utrzymania zieleni miejskiej

BRM 0057/039/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 27 marca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie problemu hodowli gołębi na terenie Miasta w zabudowie jednorodzionnej

BRM 0057/038/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 27 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. Żero

BRM 0057/037/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 27 marca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia rozmów pomiędzy Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową a p. Ludzińskim, na temat zagwarantowania dojazdu do nieruchomości

BRM 0057/036/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma pp. Smithson

BRM 0057/035/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. Krystyny Motoszko

BRM 0057/034/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości przy ulicy 3-go Maja 8

BRM 0057/033/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. Adama Denisa i p. Marka Jabłońskiego

BRM 0057/032/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały

BRM 0057/031/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

BRM 0057/030/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 12 marca 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ewentualności obniżenia podatku od środków transportowych

BRM 0057/029/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 24 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma firmy Kronos – "Koncepcji osiedla z lokalami usługowymi"

BRM 0057/028/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 24 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma firmy Dozbud

BRM 0057/027/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 24 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Drewnickiej

BRM 0057/026/09

ZOBACZ Wniosek radnej Agnieszki Masztalerskiej z dnia 23 lutego 2009 skierowany do Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ewentualności pozyskania do zasobów gminnych opuszczonego domu na rogu ulic Rembertowskiej i Broniewskiego

BRM 0057/025/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 23 lutego 2009 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały

BRM 0057/024/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 18 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczący „Programu Aktywności Lokalnej: Mieszkam – dbam”.

BRM 0057/023/09

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie działań, które należy podjąć w związku z nieruchomością przy ulicy Wojska Polskiego 4

BRM 0057/022/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej

BRM 0057/021/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykupu lokalu nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 5

BRM 0057/020/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ponownego przeprowadzenia kontroli przedszkoli niepublicznych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz zachowania higieny

BRM 0057/019/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

BRM 0057/018/09

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 11 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie prośby Komendanta państwowej Straży Pożarnej w Wołominie o przyznanie środków finansowych w wysokości 20 000 zł

BRM 0057/017/09

ZOBACZ Pytanie radnego Marcina Kubickiego z dnia 11 lutego 2009 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przejść dla pieszych na drogach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Drewnickiej oraz Batorego

BRM 0057/016/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 10 lutego 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości przy ul. Hallera w trybie przetargowym

BRM 0057/015/09

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztof Laskowskiego z dnia 5 lutego 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umowy na wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Miasta Ząbki. BRM 0057/014/09

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztof Laskowskiego z dnia 5 lutego 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji nt. określenia terminu i zasad publikowania w gazecie „Co słychać?” przedkładanych artykułów. BRM 0057/013/09

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztof Laskowskiego z dnia 5 lutego 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji nt. m.in. konsekwencji prawnych błędnego wypełnienia oświadczenia majątkowego BRM 0057/012/09

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztof Laskowskiego z dnia 5 lutego 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji nt. prawnego następcy zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Komunalnego BRM 0057/011/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 2 lutego 2009 skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w sprawie skargi Pana Wiesława Otockiego z dnia 12 stycznia br. BRM 0057/010/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 30 stycznia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie docenienia Pracy uczniów ząbkowskich szkół w zakresie kultury i sztuki BRM 0057/009/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 stycznia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokalu nr 9 przy ul. Orlej 11

BRM 0057/008/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 stycznia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym BRM 0057/007/09

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 stycznia 2009 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ujednolicenia kwoty opłaty za najem powierzchni Biblioteki i Apteki BRM 0057/006/09

ZOBACZ Pytanie radnej Małgorzaty Stachery z dnia 16 stycznia 2009 skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie braku powiadomienia o terminie posiedzenia Komisji Społecznej rady Miasta BRM 0057/005/09

ZOBACZ Wniosek radnego Tomasza Kalaty z dnia 13 stycznia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wysypania destruktem, gruzem, żużlem lub ułożenie płyt „monowskich” na 60-metrowym odcinku ulicy Andersena pomiędzy ulicami Krasickiego i Kaszubską BRM 0057/004/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 stycznia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia bonifikaty od nabycia nieruchomości przez p. Marka Mecha BRM 0057/003/09

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 12 stycznia 2009 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany stosowanej ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków BRM 0057/002/09

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dnia 5 stycznia 2009 skierowana do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przyśpieszenia procedury zmiany członkostwa w komisji BRM 0057/001/09Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie