Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2008 - wnioski, opinie i interpelacje radnych i rady miasta

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2008

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 18 grudnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przydziału lokalu komunalnego w ramach repatriacji panu Sergeya Eysmont BR 0057/132/08

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 18 grudnia 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyjaśnienia powodów „obcięcia” diet wraz z uzasadnieniem prawnym BR 0057/131/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 15 grudnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawach dotyczących funkcjonowania miasta BR 0057/130/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 9 grudnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat przedłużenia dzierżawy pod działalność gospodarczą

BR 0057/129/08

ZOBACZdf Wniosek radnego Tomasza Kalaty z dnia 1 grudnia 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwzględnienie w projekcie przyszłorocznego budżetu budowy wodociągu w ulicach: Andersena, Kaszubskiej i Jagiellońskiej

BR 0057/128/08

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 1 grudnia 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany organizacji ruchu w okolicach przejazdu kolejowego

BR 0057/127/08

ZOBACZ Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uzupełnienia brakujących fragmentów chodnika w ulicy Stefczyka

BR 0057/126/08

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 31 listopada 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odpowiedzi na pismo Starosty Powiatu Wołomińskiego dotyczące finansowania Szpitala Powiatowego w Wołominie BR 0057/125/08

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 13 listopada 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia dzierżawy dla Apteki w budynku przy ul. 3-go Maja BR 0057/124/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 listopada 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty targowej

BR 0057/123/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 4 listopada 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjętych działań w spr. pani Jadwigi Zabielskiej

BR 0057/122/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 4 listopada 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjętych działań w spr. pani Jadwigi Ryst

BR 0057/121/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 4 listopada 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zamiany gruntów z firmą Dolcan

BR 0057/120/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 4 listopada 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały dot. procedury uchwalania budżetu

BR 0057/119/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 4 listopada 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na Targowisku Miejskim BR 0057/118/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 4 listopada 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmian do uchwały BR 0057/117/08

ZOBACZ Wniosek radnego Marcina Kubickiego z dnia 21 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia inwestycji do budżetu na rok 2009 BR 0057/116/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 21 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w spr. projektu budżetu na rok 2009

BR 0057/115/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego BR 0057/114/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dodatkowych informacji dotyczących projektu uchwały o opłacie od posiadani psów BR 0057/113/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dokonania oceny wpływu wzrostu podatku od nieruchomości na zwiększenie dochodów budżetowych w roku 2009

BR 0057/112/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podania przyczyn wykreślenia z planu inwestycyjnego opracowania projektów wodociągów w ulicach Niepodległości, Budkiewicza oraz Żwirki

BR 0057/111/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeprowadzenia analizy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego BR 0057/110/08

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 27 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia uzupełnionych i poprawionych propozycji inwestycyjnych do przyszłorocznego planu finansowego

BR 0057/109/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 24 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Ząbki na 2009 rok inwestycji budowy wodociągu i drogi w ul. Szczęśliwej i budowy drogi w ul. Bartosza

BR 0057/108/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 17 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dzierżawy gruntów miejskich przez firmę Dolcan

BR 0057/107/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 17 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach z uwzględnieniem zmian demograficznych, ilości oddawanych i planowanych do przekazania do użytkowania lokali BR 0057/106/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 13 października 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwalania budżetu na rok 2009

BR 0057/105/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 13 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z dodatkowym etatem w Miejskiej Bibliotece Publicznej

BR 0057/104/08

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 7 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia propozycji inwestycyjnych do przyszłorocznego planu finansowego BR 0057/103/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dokonania wyceny nieruchomości położonych przy ul. Drewnicka 2, 4 i 6 BR 0057/102/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pana Ludzińskiego BR 0057/101/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie w sprawie Henryka Onaszkiewicza

BR 0057/100/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia dzierżawy dla firmy WASBRUK BR 0057/098/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Gospodarczej z dnia 7 października 2008 skierowane do Sekretarza Miasta Ząbki w sprawie państwa Ostrowskich BR 0057/097/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 23 września 2008 skierowany do Sekretarza Miasta Ząbki w sprawie przesłania w wersji elektronicznej proponowanego statutu spółki BR 0057/096/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 23 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia dzierżawy dla firmy WASBRUK

BR 0057/095/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 23 września 2008 skierowany do Przewodniczących Komisji Społecznej oraz Rewizyjnej w sprawie składania wniosków do budżetu na rok 2009 BR 0057/094/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 9 września 2008 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie przekształcenia Miejskiego zakładu Komunalnego w spółkę prawa handlowego

BR 0057/093/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma Wspólnot Mieszkaniowych „Drewnicka 2, 4 i 6 BR 0057/092/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 18 września 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pismo GiGG-0150/39/2008 z dnia 12.08.2008

BR 0057/091/08

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarko z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie budżetu Miasta Ząbki na rok 2009

BR 0057/090/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 1

BR 0057/089/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pism Wspólnot Mieszkaniowych „Szwoleżerów 128” i „Szwoleżerów 130”BR 0057/088/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie państwa Ostrowskich BR 0057/087/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie firmy GÓR-PIS BR 0057/086/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 9 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie Henryka Onaszkiewicza BR 0057/085/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 5 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zatrudnienia pracownika w charakterze „Stopki” kontrolującego ruch przy najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych

BR 0057/084/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 września 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykonania oznakowania pionowego przejścia dla pieszych na ulicą Batorego przy skrzyżowaniu z ulicą Bema BR 0057/083/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 26 sierpnia 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wygaszenia użytkowania wieczystego dziełek 3/26 i 3/28 z obrębu 1-20 użytkowanych przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie BR 0057/082/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 26 sierpnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat zbliżenia zabudowy BR 0057/081/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 19 sierpnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat prośby firmy POZCAT dot. wyższej zabudowy w planiowanym budynku (dominanty) BR 0057/080/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 19 sierpnia 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat projektu uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w jednoosobową spółkę z o. o. BR 0057/079/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 sierpnia 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia dodatkowych informacji na temat nowej filii Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościelnej BR 0057/078/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pilnego wykonania oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Batorego przy skrzyżowaniu z ul. Bema BR 0057/077/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 skierowana do Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki na temat nagrody pieniężnej dla Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej – p. Waldemara Brzeszkiewicza BR 0057/076/08

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 29 lipca 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji nt. wszelkich zmian do projektu organizacji ruchu drogowego z podaniem dat ich wprowadzenia oraz ulic, których dotyczą BR 0057/075/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 25 lipca 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pisma Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach dot. nagród finansowych z okazji Święta Policji BR 0057/074/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 25 lipca 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wszczęcia działań zmierzających do monitorowania wykrytych przez Kuratorium Oświaty nieprawidłowości w trzech przedszkolach niepublicznych

BR 0057/073/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 1 lipca 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat działki Państwa Miłosz BR 0057/072/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 1 lipca 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat projektu uchwały w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95 BR 0057/071/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 czerwca 2008 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozpoczęcia starań w celu pozyskania do zasobu Gminy działki nr 46 przy ul. 11-go Listopada BR 0057/070/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat kontynuacji umów dzierżawy BR 0057/069/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 11 czerwca 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat kontynuacji dzierżawy BR 0057/068/08

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 5 czerwca 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odpowiedzi na pismo pana Artura Czekanowskiego BR 0057/067/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 5 czerwca 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat określenia maksymalnej wartości rynkowej, jaką miasto Ząbki zamierza przeznaczyć na zakup niektórych nieruchomości gruntowych w 2008 roku BR 0057/066/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 5 czerwca 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat przedłużenia dzierżawy części działki

BR 0057/065/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 5 czerwca 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat kontynuacji dzierżaw BR 0057/064/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki na temat wniosku pana Marka Mecha BR 0057/063/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 maja 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat uporządkowania kwestii dominant i określenia przez Radę Miasta szczegółowych zasad uznawania dominant jako części budynków

BR 0057/062/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie możliwości wydzielenia minimalnego pasa działki z uwzględnieniem pozostałych sąsiadujących posesji BR 0057/061/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 maja 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat zgody na dominantę, o którą wystąpiła firma FABUDEX w zakresie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Szwoleżerów 136 BR 0057/060/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 12 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia kroków w kierunku analizy proponowanych wariantów przebiegu trasy z uwzględnieniem korzyści dla naszego miasta BR 0057/059/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 9 maja 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw skierowanych do rozpatrzenia przez komisję

BR 0057/058/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 6 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji na temat Miejskiego Klubu Sportowego „Dolcan” Ząbki BR 0057/057/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 6 maja 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat prośby firmy SELBUD Sp. z o.o. o przesunięcie linii wysokiego napięcia w pasie drogowym projektowanej ul. Nowoziemowita BR 0057/056/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma pana Marka Mecha BR 0057/055/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 maja 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania pełnej dokumentacji dot. skargi pani Elżbiety Machnickiej BR 0057/054/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 28 kwietnia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oznakowania nowych przejść dla pieszych na szlakach dzieci chodzących do szkół z obszaru Ząbek Drewnica BR 0057/052/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 24 kwietnia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki dotyczące spraw skierowanych do rozpatrzenia przez komisję BR 0057/051/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 22 kwietnia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ponownego rozpatrzenia w Starostwie projektu budowy tunelu drogowego w ul. Orlej i w ul. Wojska Polskiego BR 0057/050/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dofinansowania publikacji „Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga na tle przeszłości i teraźniejszości Miasta 1862- 2005” BR 0057/049/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie powiatowego programu związanego z profilaktyką nowotworów piersi u kobiet BR 0057/048/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie obsady komisariatu policji w Ząbkach i sposobów przeciwdziałania jego zmniejszaniu BR 0057/047/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kontroli NFZ w Miejskiej Przychodni Zdrowia

BR 0057/046/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat podania pana D. Urbanowicza dotyczącego przydziału lokalu mieszkaniowego w ramach repatriacji BR 0057/045/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 kwietnia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwzględnienia przy planowaniu prac „społecznie-użytecznych”, czy też inaczej zwanych „interwencyjnymi” funkcji osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię w okolicach szkół podstawowych BR 0057/044/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 9 kwietnia 2008 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ząbki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2007 BR 0057/043/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 9 kwietnia 2008 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie oznaczenia pojazdów MZK oraz przejść dla pieszych i oznaczeń nazw ulic w północnej części miasta

BR 0057/042/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 9 kwietnia 2008 r. skierowany do Sekretarza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania analizy finansowej projektów uchwał dot. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych BR 0057/041/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 8 kwietnia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat projektu budowy ulicy Powstańców, wskazująca docelowe rozwiązania BR 0057/040/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 8 kwietnia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat projektu przebudowy drogi Batorego z zachowaniem istniejącej zbiorowej komunikacji miejskiej (ZTM) BR 0057/039/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 1 kwietnia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat działalności betoniarni przy ulicy Rómmla

BR 0057/038/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 1 kwietnia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat Stanowiska Rady w sprawie określenia maksymalnej wartości za jaką Miasto Ząbki zamierza przeznaczyć nza Zakup nieruchomości gruntowych w 2008 roku BR 0057/037/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 kwietnia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych BR 0057/036/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dokumentacji uszczegóławiającej

BR 0057/035/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego dokumentacji budowlanej wraz z projektem BR 0057/034/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej BR 0057/033/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 marca 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wydania zgody firmie „Gazomontaż S.A.” na podwyższenie o jedną kondygnację jednego z budynków, zgodnie z planem przedstawionym przez architekta BR 0057/032/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji potrzebnych do Pracy komisji BR 0057/031/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 10 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie BR 0057/030/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 10 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów sportowych BR 0057/029/08

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej – Marcina Kubickiego z dnia 3 marca 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zagospodarowania kilku miejsc na terenie naszego Miasta na potrzeby uprawiania najpopularniejszych dyscyplin sportu – piłki nożnej, siatkówki, koszykówki BR 0057/027/08

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 26 lutego 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawiania cyklicznych sprawozdań z działalności Straży Miejskiej (nie rzadziej niż raz na kwartał) BR 0057/026/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 26 lutego 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

BR 0057/025/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 lutego 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dofinansowania zorganizowania na terenie Kościoła Dolnego Parafii pw. Ducha Świętego sali koncertowej pod kątem działań kulturalno-ogólnomiejskich BR 0057/024/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 19 lutego 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne w niektórych budynkach stanowiących własność Miasta Ząbki BR 0057/023/08

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie likwidacji placu zabaw zlokalizowanego przy bloku Powstańców 15E BR 0057/022/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 14 lutego 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w jednoosobową spółkę z o. o. BR 0057/021/08

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 4 lutego 2008 r. skierowany do Sekretarza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania opinii prawnej dotyczącej obowiązku meldunkowego w Ząbkach BR 0057/020/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 lutego 2008 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach w sprawie udziału w posiedzeniu Komisji w dniu 11 lutego 2008 r. BR 0057/019/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 lutego 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprzedaży nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne w niektórych budynkach stanowiących własność Miasta Ząbki

BR 0057/018/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma „Gazomontażu” oraz uchwały zmieniającej uchwałę w spr. opłaty targowej BR 0057/017/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących realizacji budżetu za 2007 rok BR 0057/016/08

OBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia opinii prawnej Mec. Stefana Cimaszewskiego BR 0057/015/08

ZOBACZ Stanowisko Komisji Gospodarczej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprzedaży działki gruntowe będącej własnością gminy Ząbki BR 0057/014/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zamiany nieruchomości BR 0057/013/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma Państwa Edyty i Lecha Szymanowskich

BR 0057/012/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 28 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej BR 0057/011/08

ZOBACZ Pismo radnego Andrzeja Chibowskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczące wywozu nieczystości stałych z terenu bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wołomin”

BR 0057/010/08

ZOBACZ Pismo radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. dotyczące spraw bieżących publikacji w gazecie „Co słychać?” odpowiedzi na polemikę sekretarza miasta Roberta Świątkiewicza „Wielki hamulcowy” BR 0057/009/08

ZOBACZ Pismo radnego Grzegorza Majtyki z dnia 15 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki dotyczące spraw bieżących BR 0057/008/08

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 21 stycznia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawach bieżących, skierowanych do rozpatrzenia prze komisja

BR 0057/006/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 15 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykupu i sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością gminy BR 0057/005/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 8 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia dzierżawy oraz utwardzenia nawierzchni w ul. Chełmońskiego BR 0057/004/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 stycznia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zasad wydawania gazety „Co słychać?”

BR 0057/003/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 stycznia 2008 r. skierowany do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Powiatu Wołomińskiego – Janusza Chibowskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa w pasie drogowym przy ul. Piłsudskiego na wysokości supermarketu LIDL BR 0057/002a/08

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 stycznia 2008 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie budowy przystanku autobusowego przy ul. Batorego

BR 0058/002/08

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 3 stycznia 2008 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych, będących własnością gminy BR 0058/001/08Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie