Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 stycznia 2014 13:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2007 - wnioski, opinie i interpelacje radnych i rady miasta

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2007

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 19 grudnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wystosowania pisma do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Powiatu Wołomińskiego – Janusza Chibowskiego BR 0058/114/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 19 grudnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji do budżetu na rok 2008 BR 0058/113/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 4 grudnia 2007 r. skierowany do radcy prawnego UM Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały regulującej ogólne warunków wykupu gruntów pod inwestycje drogowe BR 0058/112/07

ZOBACZ Stanowisko Komisji Gospodarczej z dnia 4 grudnia 2007 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykonania drogi gminnej jako utwardzonej doraźnie - destruktem BR 0058/111/07

ZOBACZ Stanowisko Komisji Gospodarczej z dnia 3 grudnia 2007 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uregulowania formy prawnej nieruchomości leżących w pasie projektowanej drogi Nowo-Ziemowita BR 0058/110/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 27 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie prośby pani Jadwigi Posłanko BR 0058/109/07

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 21 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie koncepcji budowy nowego ośrodka rekreacyjno-sportowego BR 0058/108/07

Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pawilonu handlowego usytuowanego przy ul. Szwoleżerów 74 BR 0058/107/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie informacji dot. zakresu przedmiotowego prac w pasażu przy ul. Orlej, realizowanych przez firmę „Dolcan” BR 0058/106/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dodatkowych informacji, związanych z pracami nad budżetem na rok 2008 BR 0058/105/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyceny działki nr 139 w obrębie 3-12 BR 0058/104/07

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 14 listopada 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji do budżetu na rok 2008 BR 0058/103/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 14 listopada 2007 r. skierowany do radcy prawnego UM Ząbki w sprawie warunków wykupu gruntów pod drogi, chodniki i inne inwestycje BR 0058/102/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 listopada 2007 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie umów zawartych pomiędzy MZK a firmą Perspektywa BR 0058/100/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 listopada 2007 r. skierowany do radcy prawnego Urzędu w sprawie opinii prawnej BR 0058/099/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 2 listopada 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia zadania inwestycyjnego – modernizacja ulicy warszawskiej w planie budżetowym BR 0058/098/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 31 października 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dot. deklaracji ZEWT Dystrybucja Sp. z o.o. BR 0058/097/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 października 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pisma złożonego przez p. Natalię Trofimowa BR 0058/096/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 26 października 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie możliwości zainstalowania niestandardowych lamp oświetleniowych na ul. Baczyńskiego BR 0058/095/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 22 października 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprawdzenia i wyjaśnienia wątpliwości dot. deklaracji Zakładu Energetycznego BR 0058/094/07

ZOBACZ Wniosek radnych Małgorzaty Stachera i Waldemara Stachera z dnia 17 października 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2008 siedemnastu inwestycji BR 0058/093/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 8 października 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw skierowanych do komisji BR 0058/092/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 1 października 2007 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia do programu najbliższej sesji punktu: „Decyzja Rady Miasta w kwestii kontynuacji kontroli funkcjonowania umów pomiędzy Miastem Ząbki, a firmą Dolcan S.A. dotyczących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu BR 0058/091/07

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi p. Julii Malinowskiej-Sokołowskiej BR 0058/090/07

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi p. Kazimierza Amrogowicza BR 0058/089/07

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 12 września 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia dodatkowych informacji nt. rozpatrywanych spraw BR 0058/088/07

ZOBACZ Wnioski i opinie Komisji Gospodarczej z dnia 10 września 2007 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw rozpatrzonych przez komisję BR 0058/087/07

ZOBACZ Wniosek Rady Miasta Ząbki z dnia 7 września 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwzględnienia w inwestycjach na lata 2008-2012 budowy w naszym Mieście drugiego tunelu pod torami kolejowymi BR 0058/086/07

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 6 września 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie usunięcia z miejsc publicznych pojemników na odpady segregowane BR 0058/085/07

ZOBACZ Informacja Komisji Rewizyjnej z dnia 3 września 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozpoczęcia kontroli funkcjonowania umów pomiędzy Miastem Ząbki a firmą Dolcan S.A. dotyczących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu BR 0058/084/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 sierpnia 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia propozycji nowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność lub będące we władaniu miasta Ząbki BR 0058/083/07

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dnia 22 sierpnia 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie prośby mieszkańców ulic Leśnej i Spokojnej o wybudowanie wodociągu BR 0058/082/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 sierpnia 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki oraz Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami na temat przedstawienia wykazu działek gminnych, spełniających określone kryteria BR 0058/081/07

ZOBACZ Wnioski i opinie Komisji Gospodarczej z dnia 13 sierpnia 2007 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw rozpatrzonych przez komisję BR 0058/080/07

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 6 sierpnia 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia stanowiska wobec mieszkańców budynku przy ul. Budkiewicza 17 BR 0058/079/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 6 sierpnia 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pisma od Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania BR 0058/078/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia informacji i dokumentacji w zakresie remontu kanału Z-2 w latach 1998-2000 BR 0058/077/07

ZOBACZ Wniosek grupy radnych z dnia 23 lipca 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie usunięcia uszkodzenia jezdni na granicy ulic Batorego i Gałczyńskiego BR 0058/076/07

ZOBACZ Wniosek grupy radnych z dnia 19 lipca 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wybudowania przystanku autobusowego po południowej stronie ulicy Batorego, na wysokości ulicy Sosnkowskiego BR 0058/075/07

ZOBACZ Wnioski i opinie Komisji Gospodarczej z dnia 18 lipca 2007 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw rozpatrzonych przez komisję BR 0058/074/07

ZOBACZ Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej z dnia 12 lipca 2007 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zgłoszenia projektu uchwały oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki wraz z uzasadnieniem na temat BR 0058/073/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 9 lipca 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw rozpatrzonych przez komisję BR 0058/072/07

ZOBACZ Interpelacja radnych z rejonu Drewnica skierowana w dniu 2 lipca 2007 do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie naprawienia wadliwie wykonanego skrzyżowania niedawno utwardzonej ulicy Popiełuszki z ulica Leśną BR 0058/071/07

ZOBACZ Stanowisko rady Miasta Ząbki skierowane w dniu 2 lipca 2007 do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma dyrektorów ZOZ dotyczących dofinansowania opieki lekarskiej w szkołach na terenie naszej gminy BR 0058/070/07

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dnia 2 lipca 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zainstalowania lampy oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Leśnej i Spokojnej BR 0058/069/07

ZOBACZ Interwencja radnego Waldemara Stachery z dnia 25 czerwca 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zabudowy pasa zarezerwowanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na drogę Nowoziemowita BR 0058/068/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 22 czerwca 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat spraw rozpatrzonych przez komisję BR 0058/067/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 22 czerwca 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pisma Urszuli Pałygiewicz dotyczące rozbudowy pawilonu handlowego przy ul. Wojska Polskiego 20A BR 0058/066/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 8 czerwca 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pism mieszkańców skierowanych do rozpatrzenia przez komisję BR 0058/065/07

ZOBACZ Wniosek Komisja Gospodarcza z dnia 29 maja 2007 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Rady o bezzwłoczne przekazanie zajętych na dzisiejszej sesji RM stanowisk odpowiednim merytorycznym podmiotom BR 0058/064/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 maja 2007 skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w programie najbliższej sesji dodatkowych punktów BR 0058/063/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 maja 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dokonania zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki BR 0058/062/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 maja 2007 skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie niedostarczenia informacji Komisji przez kierowników Przedszkoli Publicznych BR 0058/061/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2007 skierowany do radcy Prawnego Urzędu Miasta Ząbki w sprawie przygotowania uchwały o zatwierdzeniu protokołu z kontroli dokumentacji Urzędu Miasta Ząbki dot. funkcjonowania wysypiska odpadów zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 BR 0058/060/07

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2007 skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat zwolnienia z podatku od nieruchomości Praskiej Giełdy Spożywczej BR 0058/059/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 7 maja 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisję. BR 0058/058/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia informacji dot. Praskiej Giełdy Spożywczej BR 0058/057/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia pisma geodety w związku ze skargą p. Jadwigi Ryst. BR 0058/056/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat pism skierowanych do rozpatrzenia przez komisję. BR 0058/055/07

ZOBACZ Informacja Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie nie dostarczonej dokumentacji z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie 2006 roku oraz braku stanowiska w kwestii realizacji budżetu. BR 0058/054/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 3 kwietnia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie znaków drogowych na ul. Powstańców. BR 0058/053/07

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 2 kwietnia 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w budownictwa wielorodzinnego oraz nadania nazw ulicom. BR 0058/052/07

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 30 marca 2007 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dofinansowania remontu przychodni zdrowia przy ul. Orlej. BR 0058/051/07

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 30 marca 2007 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany przepisów dotyczących świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. BR 0058/050/07

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 30 marca 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oferty badań postawy u dzieci w SP1 i SP2. BR 0058/049/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2007 r. skierowany do Kierownika Referatu w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji i dokumentacji. BR 0058/048/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji i dokumentacji. BR 0058/047/07

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dnia 29 marca 2007 r. skierowany do Wiceburmistrza Miasta Ząbki w sprawie ustawienia znaku przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Zacisznej. BR 0058/046/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 26 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sposobu przygotowania i dostarczenia dodatkowych informacji. BR 0058/045/07

ZOBACZ Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 19 marca 2007 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w kwestii reklamacji p. Kazimierza Kruszyńskiego. BR 0058/044/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 19 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sposobu przygotowania i dostarczenia dodatkowych informacji. BR 0058/043/07

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Komisji Społecznej z dnia 14 marca 2007 r. skierowane do p. Małgorzaty Małas w sprawie dofinansowania zajęć judo. BR 0058/042/07

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 14 marca 2007 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie lokalu dla Biblioteki Miejskiej w związku z wymówieniem umowy najmu przez firmę DOLCAN. BR 0058/041/07

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi p. Wojdyły. BR 0058/040/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sposobu załatwienia konkretnych spraw. BR 0058/039/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 5 marca 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dodatkowych wyjaśnień i sposobu załatwienia konkretnych spraw. BR 0058/038/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ułożenia kostki brukowej na parkingu przed kaplicą i budowanym kościołem pw. Zesłania Ducha Świętego. BR 0058/037/07

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 23 lutego 2007 r. skierowana do Starosty Powiatu Wołomińskiego w sprawie prośby przedstawionej przez harcerzy i instruktorów hufców ZHP Ząbek i Zielonki. BR 0058/036/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 lutego 2007 r. skierowany do Skarbnika Miasta Ząbki o udzielenie dodatkowych informacji na temat zmian do budżetu zaproponowanych na najbliższą sesję BR 0058/035/07

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o umowie Miejskiego Ośrodka Sportu z Zakładem Energetycznym Warszawa Teren S. A. BR 0058/034/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o ponowną interwencję w Zakładzie Energetycznym Warszawa Teren S. A. ws. Osiedla Ząbki Południowe BR 0058/033/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przekazanie dodatkowych informacji nt. obowiązującego stanu prawnego w zakresie dotacji dla żłobków BR 0058/032/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 lutego 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji dodatkowego punktu BR 0058/031/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przybycie na posiedzenie komisji w dniu 16.02.2007 BR 0058/030/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 8 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o zweryfikowanie przez Urząd Miasta Ząbki możliwości zwiększenia wpływów do budżetu miasta na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji BR 0058/029/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 8 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przekazanie informacji dotyczących aktualnego stanu meldunkowego BR 0058/028/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 8 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przekazanie informacji zawierającej specyfikę istniejących w mieście Ząbki instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej BR 0058/027/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lutego 2007 r. skierowany do Radcy Prawnego UM Ząbki o przedstawienie informacji o obecnie obowiązujących stawkach podatku od samochodów ciężarowych o masie równej lub większej niż 3,5 tony BR 0058/026/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lutego 2007 r. skierowany do Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych o udzielenie dodatkowych informacji BR 0058/025/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lutego 2007 r. skierowany do Kierownika Referatu Geodezji o określenie stanu prawnego nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 26C BR 0058/024/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 lutego 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta o wyjaśnienie, czy mieszkańcy ul. Wyszyńskiego otrzymali odpowiedź na swoje pismo BR 0058/023/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o wykonanie w trybie pilnym ekspertyzy budynku Przedszkola Nr 2 BR 0058/022/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 6 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o interwencję w Zakładzie Energetycznym Warszawa Teren S. A. ws. Osiedla Ząbki Południowe BR 0058/021/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 5 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o opinię prawną nt. pisma mieszkanki Ząbek BR 0058/020/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 5 lutego 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o skuteczne wyegzekwowanie badań wody z wodociągu BR 0058/019/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 5 lutego 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta o uzupełnienie informacji BR 0058/018/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 5 lutego 2007 r. skierowany do Kierownika Referatu Geodezji o przekazanie informacji o nieuregulowanych sprawach gruntów w ulicach na terenie miasta Ząbki BR 0058/017/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 lutego 2007 r. skierowany do Biura Rady Miasta Ząbki o przekazanie kompletu dokumentów dotyczącej sprawy dzierżawy gruntu przez firmę P. P. „Zibex” Ostrowski BR 0058/016/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o zaproponowanie działań w kierunku kompleksowego rozwiązania problemu zagrożenia ze strony psów BR 0058/015/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o udostępnienie danych wymaganych do konfiguracji skrzynek pocztowych radnych BR 0058/014/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o zajęcie stanowiska w sprawie problemu mieszkań komunalnych i socjalnych w mieście BR 0058/013/07

ZOBACZ Skarga Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta na działalność Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego BR 0058/012/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przedstawienie potwierdzeń nadania konkretnych pism BR 0058/011/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przedstawienie ilościowego zestawienia dotyczącego zrzutu ścieków przyjmowanych przez zlewnię na terenie miasta Ząbki BR 0058/010/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 stycznia 2007 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego o uzupełnienie załączonej do budżetu na rok 2007 informacji o stanie mienia komunalnego BR 0058/009/07

ZOBACZ Wniosek radnego Tomasza Kalaty z dnia 15 stycznia 2007 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o położenie betonowych płyt technologicznych w odcinku ulicy Andersena w Ząbkach BR 0058/008/07

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 stycznia 2007 r. skierowany do Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych o przygotowanie wykazu ulic powiatowych na terenie miasta Ząbki BR 0058/007/07

ZOBACZ Pismo Burmistrza Miasta Ząbki oraz Skarbnika Miasta z dnia 8 stycznia 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały dot. wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki przygotowywaną na sesję w dniu 15 stycznia 2007 r. BR 0058/006/07

ZOBACZ Wniosek Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 stycznia 2007 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie zwołania sesji Rady Miasta na dzień 15 stycznia 2007 BR 0058/005/07

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie