Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2006 - wnioski, opinie i interpelacje radnych i rady miasta

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2006

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji dotyczących projektu budżetu na rok 2007 BR 0058/004/06

ZOBACZ Wniosek radnego Grzegorza Majtyki z dnia 6 grudnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia odpowiedzi w spawach dotyczących inwestycji w południowych I ODPOWIEDŹ UDZIELONA PRZEZ WICEBURMISTRZA GRZEGORZA MICKIEWICZA BR 0058/003/06

ZOBACZ Wniosek radnego Grzegorza Majtyki z dnia 6 grudnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie utrzymania linii PKS Grójec kursującej z Ząbek płd. przez miasto do Stacji Ratusz do czasu wypracowania lepszych warunków i korzystniejszego sposobu połączenia BR 0058/002/06

ZOBACZ Interpelacja radnego Krzysztofa Laskowskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia stanowczych działań w zakresie zanieczyszczania dróg gminnych przez osoby i firmy prowadzące budowy w naszym mieście BR 0058/001/06Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie