Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2006 - wnioski

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2006

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 16 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w budżecie BR 0058/305/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 12 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat budynku OSP BR 0058/304/06

ZOBACZ Wyjaśnienia radnej Małgorzaty Stachery z dnia 5 października 2006 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczenia majątkowego BR 0058/303/06

ZOBACZ Pismo radnego Krzysztof Laskowskiego z dnia 5 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wycinki drzew rosnących w pasie zieleni przy ul. Stefczyka BR 0058/302/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeanalizowania spraw poruszanych przez Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych BR 0058/301/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia działań w celu podpisania porozumienia z ZTM BR 0058/300/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 2 października 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie jakości usług świadczonych w przedszkolach niepublicznych BR 0058/299/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 26 września 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykupu nieruchomości BR 0058/298/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 września 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisemnego usosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze BR 0058/297/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 19 września 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia odpowiedzi mieszkańcom BR 0058/296/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 19 września 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały na temat wycen nieruchomości będących własności gminy BR 0058/295/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 sierpnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji na temat betoniarni usytuowanej przy cmentarzu grzebalnym BR 0058/294/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 lipca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie opracowania koncepcji wodociągowania miasta Ząbki BR 0058/293/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 19 lipca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte we wcześniejszej korespondencji BR 0058/292/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostraczenia dodatkowych informacji BR 0058/289/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisemnego usosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze BR 0058/288/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społęcznej z dnia 28 czerwca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji zmian do budżetu Miasta Ząbki BR 0058/287/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 26 czerwca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmian do budżetu Miasta Ząbki BR 0058/286/06

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia przygotowania i dostarczenia dodatkowych informacji BR 0058/284/06

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy nawierzchni betonowej w ulicy Powstańców BR 0058/283/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 13 czerwca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zaproszenia na posiedzenie komisji BR 0058/282/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 30 maja 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji harmonogramu realizacji inwestycji BR 0058/281/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 30 maja 2006 r. skierowane do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie zaproszenia na posiedzenie komisji BR 0058/280/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 30 maja 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie możliwości zamiany działek BR 0058/279/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 30 maja 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprawdzenia możliwości wspracia finansowego dla mieszkańców Ząbek w zakresie usuwania elementów azbeztowych BR 0058/278/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 maja 2006 r. skierowany do Radcy Prawnego UM Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały ws. usuwania przez mieszkańców miasta elementów azbeztowych BR 0058/277/06

ZOBACZ Wniosek radnej Marii Miłosz z dnia 7 kwietnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udziału reprezentacji Ząbek w warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej BR 0058/275/06

ZOBACZ Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2006 r. skierowane do Dyrektorów Szkół Podstaowych i Gimnazjów w sprawie dostarczenia dodatkowych materiałów w związku z kontrolą BR 0058/274/06

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 4 kwietnia 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie możliwości "wykorzystania" budynku apteki przy ul Orlej BR 0058/273/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 4 kwietnia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji wszystkich faktur i aneksu do umowy dzierżawy Agro-Techniki S. A. BR 0058/272/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kontroli finansów jednostek budżetowych Miasta BR 0058/270/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki - WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA BR 0058/269/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia materiałów BR 0058/268/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia materiałów BR 0058/267/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 23 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej BR 0058/266/06

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zawarcia porozumienia na wykonaie 100 badań mammograficznych BR 0058/265/06

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dofinansowania koncertu "Pop Oratorium - Miłosierdzie Boże" BR 0058/264/06

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dodatków dla nauczycieli BR 0058/263/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki oraz Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie wyjaśnienia sytuacji dot. mieszkania przy ul. Chopina 2a BR 0058/262/06

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 17 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie inicjatywy powołania w Ząbkach Młodzieżowej Rady Miasta BR 0058/261/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 20 marca 2006 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie rozliczenia się z ustaleń z Komisją Społeczną oraz z poszczególnymi radnymi - członkami komisji BR 0058/260/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 21 marca 2006 r. skierowana do Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku BR 0058/259/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 16 marca 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podwyżki cen wody i ścieków BR 0058/258/06

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstwienia radnym podczas najbliższej sesji RM projektu uchwały ws. zmian w budżecia Miasta Ząbki na 2006 r. BR 0058/257/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia materiałów BR 0058/256/06

ZOBACZ Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2006 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyjaśnienia nieporozumień dotyczących kontroli BR 0058/255/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania kserokopii aktów notarialnych umów sprzedaży nieruchomości na rzecz Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dokonanych w 2006 roku BR 0058/254/06

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2006 r. skierowane do Koordynatora Powołania Młodzieżówej rady Miasta w Ząbkach w sprawie inicjatywy BR 0058/253/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia kompletu dokumentacji na temat inwestycji realizowanych w roku 2005 w związku z przeprowadzaną kontrolą BR 0058/252/06

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki z dnia 1 marca 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia informacji na temat ilości mieszkańców każdej ulicy Ząbek na dzień 31.12.2005 r. BR 0058/251/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 27 lutego 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia dodatkowych informacji oraz przyśpieszenia prac związanych z uruchomieniem budowy szkoły przy ul. Kościelnej BR 0058/250/06

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 1 lutego 2006 r. skierowanyado Burmistrza Miasta Ząbki na temat dofinansowania łącznika i kaplicy w szpitalu powiatowym w Wołominie BR 0058/249/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 1 lutego 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia pisemnego sprawozdania z zakończonej akcji "Przejrzysta Gmina" BR 0058/248/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 1 lutego 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zmiany przynależności Ząbek do rejonu powiadamiania Pogotowia Ratunkowego BR 0058/247/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 7 lutego 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zaproszenia na posiedzenie komisji w dniu 13.02.2006 BR 0058/246/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 lutego 2006 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie włączenia do porządku obrad najbliższej sesji nowych punktów BR 0058/245/06

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 31stycznia 2006 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia informacji na temat dzierżawy działek w obrębie 3-30 BR 0058/244/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki o sprawach skierowanych pod obrady komisji BR 0058/243/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 5 stycznia 2006 r. skierowana do Rady Miasta Ząbki w sprawie projektu uchwały dotyczącego "zamknięcia zlewni" BR 0058/242/06

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 5 stycznia 2006 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki o sprawach skierowanych pod obrady komisji BR 0058/241/06Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie