Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lipca 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2005 - wnioski

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2005

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 grudnia 2005 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta punktu dot. Planu Gospodarki Odpadami BR 0058/240/05

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania informacji oraz kopii dokumentów zawartych umów/porozumień pomiędzy Urzędem Miasta a Giełdą Praską BR 0058/239/05

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2005 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sporządzenia mapy dla celów prawnych ul. Powstańców BR 0058/238/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 15 grudnia 2005 r. skierowany do radcy Prawnego Urzędu Miasta o wyrażenie opinii prawnej nt. funkcjonowania punktu zlewnego BR 0058/237/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skutków wynikających z nieuwzględnienia w MPZP wniosku p. H. Książek BR 0058/236/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oszacowania kosztów oraz przedstawienia możliwości wykonania inwestycji BR 0058/235/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2005 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. G. Majtyki BR 0058/234/05

ZOBACZ Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania projektu budżetu na rok 2006 merytorycznym komisjom Rady Miasta BR 0058/233/05

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2005 r. skierowane do Przewodniczących Komisji rady Miasta w sprawie określenia terminu zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu budżetu miasta Ząbki na rok 2006 BR 0058/232/05

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2005 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dystrybucji gazety „Co słychać?” BR 0058/231/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 grudnia 2005 r. skierowany do radcy Prawnego Urzędu Miasta w sprawie przygotowania nowelizacji uchwały dot. podatku od nieruchomości oraz opinię nt. zasad zawartych w załączeniu BR 0058/230/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2005 r. skierowany do radcy Prawnego Urzędu Miasta o wyrażenie opinii prawnej BR 0058/229/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania dodatkowej dokumentacji BR 0058/228/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania kopii planu organizacji ruchu drogowego oraz wykazu wszystkich dróg publicznych w Ząbkach BR 0058/227/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania dodatkowej dokumentacji BR 0058/226/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 29 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji zgłoszonych do projektu budżetu Miasta Ząbki na rok 2006 BR 0058/225/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uzyskania dodatkowych informacji nt. projektu budżetu Miasta Ząbki na rok 2006 BR 0058/224/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 23 listopada 2005 r. skierowany do Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 p. Grażyny Walczak w sprawie inicjatywy budowy placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta Ząbki BR 0058/223/05

ZOBACZ Wniosek grupy radnych z dnia 16 listopada 2005 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta dodatkowego punktu BR 0058/221/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 listopada 2005 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przesłania do Prokuratury Rejonowej w Wołominie zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie realizacji inwestycji remontu ul. Andersena (zażalenie w załączeniu) BR 0058/220/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 10 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia na posiedzenie komisji w dniu 14 listopada dodatkowych dokumentów BR 0058/219/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 10 listopada 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji w dniu 14 listopada 2005 roku BR 0058/218/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2005 r. skierowany do radcy Prawnego Urzędu Miasta o wyrażenie opinii prawnej BR 0058/217/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 24 października 2005 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu gmin BR 0058/216/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania Zespołowi Kontrolnemu Komisji Rewizyjnej informacji o które występował BR 0058/215/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2005 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta dodatkowych punktów BR 0058/214/05

ZOBACZ Wezwanie Komisji Rewizyjnej z dnia 24 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie usunięcia naruszenia prawa BR 0058/213/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia na posiedzenie komisji aktualnej wersji WPI oraz kopii ewentualnych wniosków radnych lub komisji do budżetu na 2006 rok BR 0058/212/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania jednolitych zasad wykupu nieruchomości przeznaczonych na drogi BR 0058/211/05

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2005 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie sprzedaży działki nr 3 w obrębie 3-31 będącą własnością Gminy Ząbki BR 0058/210/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie szacunkowych kosztów zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego BR 0058/209/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 20 października 2005 r. skierowany do Referatu Finansów w sprawie dostarczenia szczegółowych informacji na temat finansowania placówek oświatowych na terenie miasta Ząbki BR 0058/208/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BR 0058/207/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 18 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie poprawienia projektu uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych BR 0058/206/05

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 18 października 2005 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie bycia nieruchomości będących własnością Gminy Ząbki BR 0058/205/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 17 października 2005 r. skierowany do Rady Rodziców Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum BR 0058/204/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 17 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu na 2006 rok kwoty 10 000 zł na wydanie historii Ząbek autorstwa p. Ryszarda Żbikowskiego BR 0058/203/05

ZOBACZ Wniosek radnego Waldemara Stachery z dnia 14 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia do budżetu miasta na 2006 zadań inwestycyjnych i remontowych BR 0058/202/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 października 2005 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia propozycji do budżetu miasta na 2006 rok BR 0058/201/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 15 października 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2006 konkretnych pozycji BR 0058/200/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 13 października 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia propozycji do budżetu miasta Ząbki na rok 2006 BR 0058/199/05

ZOBACZ Stanowisko Komisji Społecznej z dnia 11 października 2005 roku skierowany do Rady Miasta Ząbki i Burmistrza Miasta Ząbki w kwestiiutworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Ząbkach BR 0058/198/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 października 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zgłoszenia propozycji do budżetu miasta Ząbki na rok 2006 BR 0058/197/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 11 października 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma BR 0058/172/05 dot. kanalizacji w ulicy Słowackiego BR 0058/196/05

ZOBACZ Pismo Przewodniczącej Komisji Społecznej Miasta Ząbki z dnia 7 października 2005 roku skierowany do Przewodniczącej Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach w sprawie zaproszenia na spotkanie Rady Rodziców zaplanowanego na dzień 11 października BR 0058/195/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 października 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji materiałów pomocnych w czasie prac komisji BR 0058/194/05

ZOBACZ Wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej z dnia 10 października 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie upoważnienia Waldemara Stachery do odbioru z Prokuratury Rejonowej w Wołominie kserokopii dokumentów z postępowania BR 0058/193/05

ZOBACZ Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki z dnia 3 października 2005 roku skierowany do Komisji Rewizyjnej w sprawie upoważnienia Waldemara Stachery do odbioru z Prokuratury Rejonowej w Wołominie kserokopii dokumentów z postępowania BR 0058/192/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie upoważnienia Waldemara Stachery do odbioru z Prokuratury Rejonowej w Wołominie kserokopii dokumentów z postępowania BR 0058/191/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2005 roku skierowany do Urzędu Miasta Ząbki w sprawie zakupu i przekazania komisji zapy zasadniczej (tzw. podkładu geodezyjnego) obejmującej działki o numerach 22, 23, 24, 25 i 26 z obrębu 3-28 zlokalizowane przy ul. Szwoleżerów BR 0058/190/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2005 roku skierowane do Radcy Prawnego Miasta Ząbki dot. wyrażenia opinii w dwóch sprawach geodezyjnych BR 0058/189/05

ZOBACZ Wniosek grupy mieszkańców przekazany w dniu 26 września 2005 za pośrednictwem Komisji Gospodarczej Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Prezstrzego dla miasta Ząbki BR 0058/188/05

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 20 sierpnia 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie koncepcji przebudowy drogi 634 BR 0058/187/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 12 września 2005 roku skierowane do Głównego Księgowego Urzędu Miasta Ząbki w sprawie nagród w konkursie "Mój ogród świadczy o mnie" BR 0058/186/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2005 roku skierowane do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie możliwości różnicowania stawek podatku od nieruchomości w zależności od lokalizacji nieruchomości - ciąg dalszy BR 0058/185/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji materiałów pomocnych w czasie kontroli wpływów z opłat partycypacyjnych za korzysztanie z infrastruktury technicznej miasta - ciąg dalszy BR 0058/184/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 29 sierpnia 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia komisji doświadczeń innych gmin w zakresie przekształceń placówek podobnych do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach BR 0058/183/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 29 sierpnia 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dodatkowych informacji nt. rozmów z MZA dotyczących poprawienia komunikacji na terenie miasta Ząbki BR 0058/182/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 23 sierpnia 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie inwestycji prowadzonej przez firmę AS BUD BR 0058/181/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedstawienia w czasie sesji w pkt 8b obowiązujących w Ząbkach zasad dzierżawy gruntu od miasta wraz z podaniem wysokości stawek BR 0058/180/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 sierpnia 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji trzech dodatkowych punktów BR 0058/179/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji materiałów wt. geodezyjnych BR 0058/178/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 12 sierpnia 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Urzędu Miasta w sprawie interpretacji zapisów projektu uchwału BR 0058/177/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 12 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczonych komisji materiałów BR 0058/176/05

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 4 sierpnia 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Ząbki w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Programu Rozwoju Lokalnego BR 0058/175/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 4 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zorganizowania spotkania konsultacyjnego na temat koncepcji przebudowy drogi 634 BR 0058/174/05

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 2 sierpnia 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Ząbki w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych BR 0058/173/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania wstępnego kosztorysu budowy oraz przedstawienie warunków technicznych wykonania inwestycji pn. kanalizacja w ul. Słowackiego od nr 40 do 46 BR 0058/172/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 sierpnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przebiegu rozpatrywania skargi na postępowanie Kierownika Referatu Geodezji BR 0058/171/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lipca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia komisji materiałów pomocnych w czasie kontroli wpływów z opłat partycypacyjnych za korzysztanie z infrastruktury technicznej miasta BR 0058/170/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 15 lipca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma Księdza Proboszcza i Rady Parafialnej Parafii Św. Trójcy na temat remontu szkoły katechetycznej BR 0058/169/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 8 lipca 2005 roku skierowany do Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Ząbkach "Zielony Dinek" w sprawie dofinansowania wyjazdów przedszkolaków na basen BR 0058/168/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lipca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie materiałów pomocnych w czasie prac nad uchwałą w sprawie ustalenia obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 września 2005 r. BR 0058/167/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 14 lipca 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie braku odpowiedzi na wniosek nr BR 0058/110/05 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki BR 0058/166/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 14 lipca 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie braku odpowiedzi na wniosek nr BR 0058/111/05 skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki BR 0058/165/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 8 lipca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie materiałów na temat budżetów szkół przekazanych Komisji Społecznej przez Panią Elżbietę Żmijewską na Sesji Rady Miasta BR 0058/164/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 8 lipca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odpłatności za korzystanie ze świetlic szkolnych BR 0058/163/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 8 lipca 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie planu gospodarki odpadami dla miasta Ząbki BR 0058/162/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 8 lipca 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego WOŁOMIN dot. rozwiązania umowy na grunty pod garażami przy ul. Wojska Polskiego BR 0058/161/05

ZOBACZ Pismo Komisji Gospodarczej z dnia 30 czerwca 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie braku odpowiedzi na wnioski skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki BR 0058/160/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 30 czerwca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia niezbędnych do wykonania prac oraz wstępnej szacunkowej wyceny remontu Szkoły Katechetycznej przy Parafii Św. Trójcy BR 0058/159/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 30 czerwca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia materiałów dot. prac nad projektem uchwały o zamknięciu zlewni nieczystości płynnych BR 0058/158/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 4 lipca 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podpisania porozumienia z Izbą Wytrzeźwień przy ul. Kolskiej na świadczenie usług w "wiadomym" zakresie BR 0058/157/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 czerwca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały dot. zamiany nieruchomości z p. Elżbietą Salvato BR 0058/156/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 28 czerwca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały budżetowej w zakresie "rozwiązania zastępczego" dot. świadczeń pieniężnych z racji urodzenia dziecka BR 0058/155/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Rewizyjnej z dnia 28 czerwca 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie możliwości różnicowania stawek podatku od nieruchomości w zależności od lokalizacji nieruchomości BR 0058/154/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 roku skierowana do Komisji Rewizyjnem RM Ząbki w sprawie sprawdzenia, na jakiej zasadzie prowadzona jest działalność gospodarcza na działce u zbiegu ulic Orlej i 3-go Maja BR 0058/153/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 roku skierowana do Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie skontorolowania zawarcia umowy i rzeczywistego wywożenia nieczystości stałych na jednej z poseji naszego miasta BR 0058/152/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie współfinansowania przez gminę usługi medycznej polegającej na detoksykacji osób uzależnionych od alkoholu w warunkach ambolatoryjnych BR 0058/151/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekazania sprzętu z zasobów przedszkoli gminnych do Uniwerystetu Leśnego BR 0058/150/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 roku skierowany do Wiceburmistrza Miasta Ząbki w sprawie wykonania dodatkowych zabezpieczeń przeciw wandalom przed oddaniem do użytkowania miejskiego placu zabaw dla najmłodszych, zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 1 na ul. Wyspiańskiego BR 0058/149/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 30 maja 2005 roku skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie finansowania w ramach kursów na prawo jazdy wykładów dla przyszłych kierowców na temat szkodliwości spożywania alkoholu BR 0058/148/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku skierowany do Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach w sprawie uświadomienia uczniom szkoły niestosowności przebywania na miejskim placu zabaw dla najmłodszych, zlokalizowanym przy Przedszkolu nr 1 na ul. Wyspiańskiego BR 0058/147/05

ZOBACZ Pismo Komisji Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku skierowany do Świetlicy Środowiskowej Nr 1, Świetlicy Środowiskowej Nr 2 oraz Uniwersytetu Leśnego w sprawie dostarczenia zabawek do ząbkowskiego komisariatu i ewentualnej dalszej pomocy przy urządzaniu pomieszczenia dla małych dzieci tzw. niebieskiego pokoju BR 0058/146/05

ZOBACZ Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2005 roku skierowany do Marii Tur (Miejski Zakład Komunalny) w sprawie kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na wypłatę wynagrodzeń określonych przez prawo pracy dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego BR 0058/145/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki w sprawie zwołania sesji rady Miasta w terminie do dnia 17 czerwca oraz proponowane punkty porządku obrad BR 0058/144/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 24 maja 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczania informacji o przetargach w prasie - zgodnie z obowiązującą uchwałą BR 0058/143/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 24 maja 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie "rozwiązania zastępczego" dot. świadczeń pieniężnych z racji urodzenia dziecka BR 0058/142/05

ZOBACZ Zaproszenie Komisji Gospodarczej z dnia 24 maja 2005 roku skierowane do zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki na posiedzenie komisji w dniu 31 maja 2005 BR 0058/141/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 12 maja 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały odpłatności za świetlice szkolne BR 0058/139/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 12 maja 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia informacji na temat ilości budynków komunalnych zawiarjących azbest (i w jakich ilościach?) oraz ile rodzin zamieszkuje w tzw. budynku apteki przy 3-go Maja BR 0058/138/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 10 maja 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie badań mammograficznych dla kobiet BR 0058/137/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 12 maja 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie aspektów prawnych dotyczących wykupu i odsptrzedaży nieruchomości gruntowej - ciąg dalszy BR 0058/136/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 12 maja 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie gruntu, na którym znajduje się parking samochodów ciężarowych, dzierżawionego przez p. Dariusza Kosieradzkiego BR 0058/135/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie wyrażenia opinii na temat zgodności z prawem uchwały budżetowej miasta Ząbki na 2005 rok w zakresie planu finansowego MZK BR 0058/134/05

ZOBACZ Pytania Komisji Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2004 BR 0058/133/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 22 kwietnia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia propozycji nowych, poprawionych budżetów szkół ząbkowskich - celem zapoznania się i ewentualnej korekty BR 0058/132/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 31 marca 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie aspektów prawnych dotyczących wykupu i odsptrzedaży nieruchomości gruntowej BR 0058/131/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 23 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie niesienia niezbędnej pomocy administracyjnej i prawnej mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej ze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie w kierunku rozwiązania jak najbardziej dla nich najbardziej korzystnego BR 0058/130/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu założeń planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe BR 0058/129/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 21 marca 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Miasta Ząbki w sprawie przygotowania wystąpienia do UOKiK - dot. sprawy zwolnienia z podatku od nieruchomości BR 0058/128/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 16 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania podsumowania kosztów urządzenia i bieżącej eksploatacji targowiska miejskiego oraz przychodów z tym związanych BR 0058/127/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 4 marca 2005 roku skierowany do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wykładów o wpływie alkoholu na kursach przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy BR 0058/126/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 9 marca 2005 roku skierowany do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie, o której pisze Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" BR 0058/125/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 9 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kiosku spożywczego oraz budowli w której kiosk się mieści usytuowanego u zbiegu ulic Orlej i 3-go Maja BR 0058/124/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 9 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie propozycji Komisji Społecznej do Katalogu Zadań Miejskich BR 0058/123/05

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 9 marca 2005 roku skierowana do Przewodnicząącego Rdy Miasta w sprawie pisma pani Haliny Laskowskiej BR 0058/122/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 8 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zainstalowania oświetlenia na skwerze zlokalizowanym pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Moniuszki i Kolejową BR 0058/121/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 marca 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia wartości dokumentacyjnej Regulaminu targowiska BR 0058/120/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 11 lutego 2005 roku skierowany do Wiceburmistrza Miasta Ząbki w sprawie uzupełnienia materiałów dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego BR 0058/119/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zlecenia na zewnątrz ekspertyzy prawnej związanej z prowadzoną kontrolą zamian, zakupów i sprzedaży nieruchomości gruntowych BR 0058/118/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie rozpoczęcia kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ząbki BR 0058/117/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 8 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie projektu dot. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia BR 0058/116/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 8 lutego 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji punktu dot. sprzedaży działki przy ul. Poniatowskiego BR 0058/115/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia komisji dodatkowych informacji BR 0058/114/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia komisji dodatkowych informacji BR 0058/113/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia informacji dotyczących działek zlokalizowanych w kwatrale ulic: Batorego, Wojska Polskiego, Leszyckiego (wyłącznie będących własnością, współwłasnością lub we władaniu Miasta Ząbki) BR 0058/112/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia komisji dodatkowych informacji na temat wykupu mieszkań komunalnych BR 0058/111/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania dla komisji dodatkowej dokumentacji BR 0058/110/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 lutego 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Urzędu Miasta Ząbki w sprawie przygotowania projektu uchwały, która wprowadzałaby zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych podmiotów gospodarczych BR 0058/109/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 2 lutego 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podjęcia działań zmierzających do wybudowania na terenia miasta Ząbki liceum ogólnokształcącego BR 0058/108/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 lutego 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Urzędu Miasta Ząbki w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. ochrony interesów polskich podmiotów istniejących na naszym rynku poprzez ograniczenia powstawania nowych obiektów usługowo-handlowych BR 0058/106/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2005 roku skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia o przeniesienia Gminy Ząbki z rejonu obsługiwania przez Pogotowie Ratunkowe z Wołomina do rejonu obsługiwanego przez Pogotowie Ratunkowe ze szpitala bródnowskiego BR 0058/105/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2005 roku skierowany do Radcy Prawnego Urzędu Miasta w sprawie wyrażenia opinii na temat pisma p. Małgorzaty Grabowskiej - właścicielki Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" BR 0058/104/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 stycznia 2005 roku skierowany do Wiceburmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia komisji dodatkowych informacji na temat realizacji postulatów mieszkańców bloków SBM Wołomin BR 0058/103/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2005 roku skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie udzielenia komisji dodatkowych informacji BR 0058/102/05

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 24 stycznia 2005 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania dla komisji dodatkowej dokumentacji BR 0058/101/05

ZOBACZ Pytanie Adama Szarubko - Radnego Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2005 roku skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię BR 0058/100/05

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 4 stycznia 2005 roku skierowane do radcy prawnego Urzędu w sprawie prawnych możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu z zastosowaniem uchwały RM Nr XXVI/132/2004 BR 0058/99/05Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie