Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2004 - wnioski

WNIOSKI, OPINIE I INTERPELACJE RADNYCH I KOMISJI RADY MIASTA

ROK 2004

ZOBACZ Propozycje Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2004 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta dot. zagadnień do planu kontroli Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2005 roku BR 0058/98/04

ZOBACZ Informacja Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2004 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kontroli BR 0058/97/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 29 grudnia 2004 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w indywidualnej sprawie o wykup nieruchomości będącej w dzierżawie wieczystej oraz odpowiedzi Referatu Geodezji na to wystąpienie BR 0058/96/04

ZOBACZ Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 29 grudnia 2004 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dzierżawy terenu pod garażami na terenie Parku M. Szuberta BR 0058/95/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 29 grudnia 2004 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia PLANU ORGANIZACJI Ruchu Drogowego BR 0058/94/04

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarubko z dn. 15 grudnia 2004 r. skierowny do Burmistrza Miasta Ząbki w spr. wyjaśnienia sprawy zarejestrowanej w księdze kancelaryjnej pod nr 4724 BR 0058/93/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 13 grudnia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia konkretnych pozycji w projekcie budżetu na 2005 rok BR 0058/92/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 10 grudnia 2004 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przedłużenia terminy składania wniosków do WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO BR 0058/91/04

ZOBACZ Informacja Komisji Rewizyjnej z dnia 3 grudnia 2004 roku skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kontroli BR 0058/90/04

ZOBACZ Pytanie Komisji Gospodarczej z dnia 1 grudnia 2004 roku skierowane do radcy prawnego Urzędu w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej BR 0058/89/04

ZOBACZ Wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 30 listopada 2004 r. skierowane do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia konkretnych pozycji w projekcie budżetu na 2005 rok BR 0058/88/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 30 listopada 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia konkretnych pozycji w projekcie budżetu na 2005 rok BR 0058/87/04

ZOBACZ Wniosek radnej Marii Miłosz z dnia 30 listopada 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie inwestycji budowy chodniaka na ul. Szwoleżerów BR 0058/86/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 29 listopada 2004 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie oferty CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, a także innych możliwości funkcjonowania tego ośrodka BR 0058/85/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 29 listopada 2004 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wniosków o dofinansowanie działalności BR 0058/84/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 26 listopada 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta dot. pisma dyr. Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach Pana dr. Przemysława Budnego w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie miasta środków finansowych na zrobienie podjazdu dla niepełnosprawnych i nowych schodów w budynku Przychodni Miejskiej przy ulicy Orlej 1 BR 0058/83/04

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarubko z dn. 24 listopada 2004 r. skierowny do Burmistrza Miasta Ząbki w spr. wyjaśnienia sprawy zarejestrowanej w księdze kancelaryjnej pod nr 4724 BR 0058/82/04

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarubko z dn. 11 listopada 2004 r. skierowny do Burmistrza Miasta Ząbki o przedstwienie wykazu dróg publicznych zalicznych do kategorii dróg gminnych BR 0058/81/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 8 listopada 2004r. skierowny do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zwołania do dnia 18 listopada 2004 r. sesji Rady Miasta BR 0058/80/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 4 listopada 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeprowadzenia kontroli i ich harmonogramu, spotkania z p. Danielą Rychter oraz realizacji uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi BR 0058/79/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 2 listopada 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie organizowania placu zabaw BR 0058/78/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 2 listopada 2004 r. skierowany do Komisji Rewizyjnej w sprawie przekazania materiałów dotyczących ulg, umożeń i zaniechań oraz stanu zaległości na dzień 30 czerwca br, które Komisja otrzymała w odpowiedzi na pismo BR 0058/72/04 oraz włączenia w skład zespołu kontrolującego ten temat Krzysztofa Słomki BR 0058/77/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 25 października 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeprowadzenia ponownych negocjacji z Uniwersytetem Leśnym celem maksymalnego obniżenia ceny zimowego dożywiania ludności gminy Ząbki BR 0058/76/04

ZOBACZ Propozycje zgłoszone przez członków Komisji Gospodarczej do projektu budżetu na 2005 rok BR 0058/75/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 20października 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej w sprawie umieszczenia w programie najbliższej sesji punktu: "Stanowisko w kwestii remontu kapitalnego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" BR 0058/74/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dnia 15 października 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie umieszczenia konkretnych pozycji w projekcie budżetu na 2005 rok BR 0058/73/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 7 października 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu w pierwszym półroczu BR 0058/72/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 7 października 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie zorganizowania spotkania z pracownikiem Urzędu, który w zakresie swoich obowiązków ma bezpośredni nadzór nad stanem technicznym obiektów komunalnych w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem stanu budynków przedszkoli BR 0058/71/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 8 października 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przygotowania pisemnej informacji z realizacji podjętych przez obecną Radę Miasta stanowisk w części dotyczącej Burmistrza, Urzędu Miasta i gminnych jednostek administracyjnych BR 0058/70/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 4 października 2004r. skierowany do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Ząbkach BR 0058/69/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 22 września 2004r. skierowny do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zwołania do dnia 15 października 2004 r. sesji Rady Miasta BR 0058/68/04

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dn. 22 września 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie skargi p. Zdzisława Krzykowskiego BR 0058/67/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 23 września 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dostarczenia dokumentacji BR 0058/66/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 22 września 2004 r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania BR 0058/65/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 września 2004r. skierowny do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie dołączenia do porządku obrad najbliższej sesji nowych punktów BR 0058/64/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 31 sierpnia 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie włączenia do porządu najbliższej sesji Rady Miasta punktu dotyczącego nadania nazwy ulicy BR 0058/63/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 23 sierpnia 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie włączenia 3 osób do składu Komisji Mieszkaniowej BR 0058/62/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 4 sierpnia 2004r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie dołączenia do porządku obrad najbliższej sesji nowych punktów BR 0058/61/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 4 sierpnia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie skargi p. Zdzisława Krzykowskiego BR 0058/60/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 4 sierpnia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie pisma p. Jadwigi Bobrowicz BR 0058/59/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 6 lipca 2004 r. skierowany do Radcy Prawnego Urzędu Miasta w sprawie przygotowania umowy użyczenia lokali dla Miejskiego Ośrodka Kultury BR 0058/58/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 6 lipca 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie kosztów zorganizowania ostatniego festynu w parku miejskim z udziałem Krzysztofa KASY Kasowskiego BR 0058/57/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dn. 6 lipca 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie szacunkowych kosztów utwardzenia ulicy Popiełuszki BR 0058/56/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dn. 6 lipca 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia materiałów zwązanych z finansowaniem szkół BR 0058/55/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dn. 6 lipca 2004r. skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie uporządkowania tzw. rejonu Drewnica BR 0058/54/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 2 lipca 2004 r. skierowany do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie w sprawie sklepu przy ul. Sikorskiego 7 BR 0058/53/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 30 czerwca 2004r. skierowny do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji nowych punktów BR 0058/52/04

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dn. 28.06.2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przeprowadzenie remontu chodnika na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Legionów do ul. Wyzwolenia BR 0058/51/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 28.06.2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie płatności wynikających z inwestycji w ul. Szwoleżerów - etap I, II i III BR 0058/50/04

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dn. 21.06.2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania BR 0058/49/04

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarubko z dn. 21.06.2004r. skierowny do Burmistrza Miasta Ząbki o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania BR 0058/48/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 21.06.2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki o przedstawienie do wglądu faktur za usługi telekomunikacyjne BR 0058/47/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dn. 14.06.2004 r. skierowana do Zastępcy Burmistrza Miasta w sprawie inwestycji p.n. "Ogródek Jordanowski" BR 0058/46/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 14.06.2004 r. do Burmistrza Miasta Ząbki o poczynienie przygotowań do przeprowadzenia akcji odławiania psów, które przebywać będą na terenie publicznym bez identyfikatora BR 0058/45/04

ZOBACZ Uzupełnienie wniosku nr 38/2004 z dn. 3.06.2004 skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej - dodatkowe informacje dotyczące punktów zgłoszonych do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej BR 0058/44/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 7.06.2004 r. do Miejskiego Zakładu Komunalnego o wyrażenie zgody na wykonanie 4 odwiertów - w związku z prowadzoną kontrolą BR 0058/43/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 7.06.2004 r. do Burmistrza Miasta Ząbki o udostępnienie kserokopii ostatecznego odbioru robót ul. Szwoleżerów (etap I) w związku z prowadzoną kontrolą BR 0058/42/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 7.06.2004 r. do Miejskiega Zakładu Komunalnego o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 21.05.2004 r. w sprawie odbioru robót przy ul. Andersena/Żołnierska BR 0058/41/04

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dn. 7.06.2004 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie dystrybucji gazety "Co słychać?" BR 0058/40/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 3.06.2004 r. do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie dostarczenia pełnej dokumentacji pism skierowanych do MZK BR 0058/39/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 3.06.2004 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej o dołączenie do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej pięciu punktów BR 0058/38/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 19.05.2004 r. do Burmistrza Miasta Ząbki o przekazywanie na bieżąco kopii wszystkich wniosków o dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży BR 0058/37/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dn. 6.05.2004 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki w roku 2004 BR 0058/36/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dn. 6.05.2004 r. dotycząca pisma Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach Pana dr. Przemysława Budnego - o dofinansowanie wymiany okien w Miejskiej Przychodni Zdrowia BR 0058/35/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 12.05.2004 r. skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego o udostępnienie informacji w związku z prowadzoną kontrolą BR 0058/34/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 12.05.2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji punktu: "STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE MONITORINGU NA ZLEWNI" BR 0058/33/04

ZOBACZ Stanowisko Komiji Gospodarczej przyjęte w dniu 6.04.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Ducha Świętego w Ząbkach BR 0058/32/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dnia 1 kwietnia 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przeprowadzenia wiosennej zbiórki odpadów ponadgabarytowych BR 0058/31/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 31 marca 2004r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w dniach 14 do 16 kwietnia br. BR 0058/30/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 31 marca 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dotyczących przedłożónego sprawozadnia z realizacji budżetu miasta za 2003 rok BR 0058/29/04

ZOBACZ Wniosek radnego Waldemara Stachery - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej skierowany do Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie przekazania pełnej dokumentacji dot. realizacji pisma o numerze 5442 z 2002 roku BR 0058/28/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 8 marca 2004r. skierowny do przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji nowych punktów BR 0058/27/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dn. 8 marca 2004r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie skargi złożonej przez p. Izabelę Bartkiewicz BR 0058/26/04

ZOBACZ Wniosek radnego Adama Szarubko z dn. 3 marca 2004r. skierowany do prawnika UM w Ząbkach w sprawie dodatkowych informacji dotyczących umowy finansującej etaty w Policji BR 0058/25/04

ZOBACZ Wniosek radnego Krzysztofa Laskowskiego z dn. 26 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie przekaznaia kwot należnych z diet za miesiąc luty na konto Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowego wozu bojowego BR 0058/24/04

ZOBACZ Wniosek radnego Zenona Kołodziejczyka z dn. 25 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu miasta Ząbki na rok 2004 BR 0058/23/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 23 lutego 2004r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji nowego punktu BR 0058/22/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 23 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyjazdów osób niepełnosprawnych na basen BR 0058/21/04

ZOBACZ Propozycje zmian do budżetu miasta Ząbki na rok 2004 - zgłoszone przez Komisję Rewizyjną w dniu 19 lutego 2004 r. BR 0058/20/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery - członka zespołu ds. analizy funkcjonowania publicznych placówek oświatowych z dn. 18 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia informacji BR 0058/19/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dn. 16 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki i Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie ułożenia chodnika z płyt żelbetowych na ulicy Leśnej i Spokojnej BR 0058/18/04

ZOBACZ Wniosek radnej Małgorzaty Stachery z dn. 16 lutego 2004r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Ząbki na rok 2004 inwestycji utwardzenia ulicy Granicznej BR 0058/17/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 6 lutego 2004r. skierowany do Komisji Gospodarczej w sprawie wyrażenia opinii na temat możliwości wyłączania oświetelenia ulicznego na terenia naszego miasta w godzinach 1.30 - 3.30 BR 0058/16/04

ZOBACZ Propozycje zmian do budżetu miasta Ząbki na rok 2004 - zgłoszone przez Komisję Społeczną w dniu 6 lutego 2004 r. BR 0058/15/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. skierowana do Burmistrza Miasta Ząbki na temat propozycji Komendanta Powiatwego Policji w Wołominie o dofinansowanie przez gminę samochodu policyjnego BR 0058/14/04

ZOBACZ Opinia Komisji Społecznej z dn. 26 stycznia 2004 r. skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat prośby Komisji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Wołominie o wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego w Wołominie BR 0058/13/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 21 stycznia 2004 r. skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie wykonania zadaszenia sceny wykorzystywanej podczas imprez plenerowych BR 0058/12/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 19 stycznia 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie umieszczenia w programie najbliższej sesji dodatkowego punktu BR 0058/11/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dn. 15 stycznia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie podania złożonego przez mieszkańców bloku 6 przy ul. Batorego 2 BR 0058/10/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Gospodarczej z dn. 15 stycznia 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie petycji mieszkańców ul. Maczka BR 0058/9/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 stycznia 2004 r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o umieszczenie w programie najbliższej sesji dodatkowego punktu BR 0058/8/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 stycznia 2004 r. skierowany do Miejskiego Klubu Sportowego Dolcan w sprawie udostępnienia informacji BR 0058/7/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 stycznia 2004 r. skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie udostępnienia informacji BR 0058/6/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 stycznia 2004 r. skierowany do Miejskiego Zakładu Komunalnego w sprawie udostępnienia informacji BR 0058/5/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 14 stycznia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie udostępnienia informacji BR 0058/4/04

ZOBACZ Opinia Komisji Rewizyjnej z dn. 12 stycznia 2004 r. skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi p. Barbary Grabowskiej i p. Jadwigi Wojciechowskiej BR 0058/3/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dn. 2 stycznia 2004 r. skierowany do Sekretarza Urzędu Miejskiego w sprawie wyjaśnienia przepływu dokumentacji i terminów udzielenia odpowiedzi BR 0058/2/04

ZOBACZ Wniosek Komisji Społecznej z dn. 4 stycznia 2004 r. skierowany do Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie uruchomienia trzech lodowisk dla dzieci i młodzieży BR 0058/1/04Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie