Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2013 15:31 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZP/271/15/13 - Budowa drogi w ul. Kołłątaja w Ząbkach (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. ks. Skorupki)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


                                ZOBACZ  -  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
                         

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie