Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 sierpnia 2015 14:16 | wersja 4 | Ten dokument ma 17 załączników 17

ZP.271.03.2015

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22-04-2015


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Inwentaryzacja

Zestawienie opraw (ilość i moc)


Informacja o planowanym partnerstwie publiczno - prywatnym;

Ogłoszenie o zamówieniu;

Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego;

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Oświadczenie art. 22 ustawy Pzp;

Oświadczenie art. 24 ustawy Pzp;

Wzór wykazu robót budowlanych;

Wzór wykazu osób;

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach;

Udostępnienie zasobów;

Oświadczenie o grupie kapitałowej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie