Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zasada 4: zasada przewidywalności

Symbol
Nazwa zadania
4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
4.2 Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom
4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

zadanie fakultatywne
zadanie obligatoryjne
zadanie dla rady jednostki samorządu terytorialnego


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie