Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 stycznia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2010

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

MIASTA ZĄBKI

ROK 2010

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/142/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/141/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/139/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/138/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/137/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/136/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/135/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/134/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/133/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/132/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i wywozu selektywnie zbieranych odpadów, os właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/131/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i montaż) dwóch infomatów i sieci WiFi dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki w Ząbkach , ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/130/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/129/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/128/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/127/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/126/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/125/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z opróznieniem i wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/124/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/123/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/122/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/120/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienia niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/121/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/120/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienia niektórych nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/119/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, wyceny aktywów i pasywów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/118/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją drogi w ulicy Brzozowej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/117/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/116/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/115/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż serwera VoIP, telefonów oraz modułuGSMwraz z instalacją Sprzętu i Systemu w siedzibie Zamawiającego, jego konfiguracją i szkoleniem pracowników - realizowanych w ramach projektu "Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/114/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Mazowieckiej (odcinek od ulicy Anderesena do ulicy Powstańców) w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/113/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miasta Ząbki w kwocie 14 466 383,59 zł w roku budżetowym 2010.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/112/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/111/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/110/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/109/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją sieci elektrycznej komputerów i sieci elektrycznej gospodartczej w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 realizowanych w ramach zadania "Informatyzacja Urzędu"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/108/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 października 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, wyceny aktywów i pasywów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/107/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urządnicze

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/106/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzmaniem dróg na terenia Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/105/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/104/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 października 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/103/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/102/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/101/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/100/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/99/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/98/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową odkrytej trybuny przy boisku szkolnym na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/97/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/96/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/95/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/94/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od granicy Miasta Ząbki z Warszawą do posesji leżącej przy ul.Piłsudskiego 44.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/93/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia Miastu Ząbki kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 3660000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Miasto Ząbki.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/92/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw na terenie należącym do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach w ramach realizacji programu rządowego "Radosna Szkoła"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/91/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację targowiska miejskiego w Ząbkach - Etap I

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/90/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/89/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem klatki schodowej, holu i łazienki na pierwszym piętrze budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach przy ul. Orlej 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/88/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/87/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Gajowej w Ząbkach (na odcinku od ulicy Kosynierów do ulicy Sosnowej)

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/86/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową parkingu przed budynkiem Publicznego Przedszkola Nr 2 z wykonaniem barierki i wykonaniem zmiany organizacji ruchu w ul. Prusa w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/85/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Sosnowej w Ząbkach (na odcinku od ulicy Gajowej do ulicy ks. Skorupki).

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/84/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/83/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Powstańców w Ząbkach na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Różanej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/82/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/81/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/80/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w zwiazku z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/79/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/78/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/77/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/76/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 lipca 2010 r. zmienające zarządzenie Nr 0151/56/09 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Parcowników Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/75/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 lipca 2010 r. zmienające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/74/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Wolności w Ząbkach (od ulicy Batorego do ulicy Radzymińskiej).

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/73/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/72/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacjąsieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/71/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Langiewicza w Ząbkach na odcinku od ulicy Wolności do ulicy Szpitalnej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/70/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/69/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację targowiska miejskiego w Ząbkach - Etap I

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/68/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/67/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/66/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/65/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/64/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/63/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie należącym do Gimnazjum Publicznego Nr 1 przy ul. Harcerskiej 9 w Zabkach, Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/62/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/61/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/60/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/59/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/58/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/57/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2010 r. zmienijące zarządzenie w sprawie określenia stawek opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych jna wniosek strony

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/56/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/55/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/54/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zwiazane z remontem korytarzy i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/53/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/52/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w zwiazku z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/51/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/50/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/49/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach Panu Tomaszowi Łukawskiemu

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/48/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową bieżni do skoków w dal zakończonej skocznią, na terenie należącym do Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/47/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kontroli kasy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/46/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/45/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/44/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową (fotoradar) wraz z laptopem, oprogramowaniem komputerowym obejmującym archiwizację danych, obróbkę materiału zdjęciowego i dokumentacji mandatowej dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkch ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/43/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia Miastu Ząbki kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 3 660 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/42/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach, na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 , realizowanego przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/41/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/40/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/39/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, wyceny aktywów i pasywów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/38/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/37/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/36/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za stanowiska handlowe znajdujące się na Targowisku Miejskim w Ząbkach po jego modernizacji

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/34/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach objętych etap I i Etap II ich realizacji

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/32/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy i wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/30/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) i montaż trybuny stadionowej z 600 siedziskami dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/29/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące wykonanie prac i dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb Miasta Ząbki w zakresie rozgraniczenia nieruchomości w 2010 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/28/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/27/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kuchni związanej z działalnością gastronomiczną Najemcy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/26/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/25/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ząbki w 2010 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/24/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/23/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/22/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/21/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/20/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

"Kompleksowy remont i budowa dróg w Ząbkach - Etap I:

1) Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Ząbkach;

2) Budowa drogi w ulicy Rychlińskiego i Sobieskiego 2 Ząbkach."

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/19/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/18/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za lokale użytkowe znajdujące się w budynkach w Ząbkach przy ul. Westerplatte 1/11

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/17/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/16/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Ząbki i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/15/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/14/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń technologicznychzaplecza kuchennego dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach przy ul. Westerplatte 1/11

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/13/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/10/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/11/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/10/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/09/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/08/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące "Kompleksowy remont i budowy dróg w Ząbkach. Etap I - budowa drogi w ulicy Kosynierów w Ząbkach".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/07/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/06/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/05/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/04/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/03/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/02/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/01/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie stawek czynszu najmu lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta ZąbkiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie