Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarzadzenia - 2009

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

MIASTA ZĄBKI

ROK 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/166/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/165/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/163/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/162/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/161/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/160/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej budowy krytej pływalni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach realizowanej w ramach budowy Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/159/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/158/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, wyceny aktywów i pasywów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/157/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przygotowania oraz druku Ząbkowskiej Gazety samorządowej "Co Słychać?" dla potrzeb Miasta Ząbki, na podstawie art. 19 oraz art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2007 ropku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/156/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/155/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/154/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/153/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzmaniem infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/152/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/151/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egazminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/150/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/141/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego lub najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/149/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) urządzenia UPS dla potrzeb Urzędu Miasta Ząbki w Ząbkach ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/148/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/147/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/146/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/145/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/144/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/143/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/142/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/141/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego lub najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/140/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/139/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Ząbki - Warszawa Wileńska

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/138/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/137/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/136/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/135/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i wywozu selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/134/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Jakości w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Zarządzania Jakością według norm ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/133/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/132/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/131/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/130/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni z zapleczem w związku z zadaniem: Budowa Przedszkola nr 3 w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/129/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/128/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/127/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2009 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu Zarzadzania jakością według norm ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/126/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/125/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/124/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/122/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową trybuny głównej z zapleczem administracyjno - socjalnym stadionu mieszczącego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/121/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/120/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 września 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych na terenia Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/119/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/118/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/117/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/116/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/115/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/114/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach wyłącznie w formie elektronicznej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/113/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Gen. St. Maczka w Ząbkach na odcinku od ul. Szwoleżerów do ulicy Powstańców.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/112/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/111/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/110/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/109/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/108/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/107/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/56/09 Burmistrza Miasta Ząki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/106/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2009 r. uchylające zarządzenie w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/105/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 i na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Batorego 37 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/104/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia stawek opłat za sporządzenie kopii dokumentó lub danych na wniosek strony

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/103/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakłądowego Funduszu wiadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/102/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/101/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/100/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/99/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/98/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/97/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Dzikiej w Ząbkach na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Andersena

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/96/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/95/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przypadku zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Gminy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/94/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/93/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/92/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/91/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/90/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/89/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/88/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/87/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/86/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/85/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu ucznió niepełnosprawnych zamieszkałych w Ząbkach w roku szkolnym 2009/2010

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/84/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wynajmu trybun modułowych z 5353 siedziskami stadionowymi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/83/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/82/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową chodnika w ulicy Wigury w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/81/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Ząbki i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/80/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Nowoprojektowanej w Ząbkach (od ulicy Skrajnej do ulicy Warszawskiej).

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/79/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/78/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/108/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/77/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Pani Irenie Małyszczuk

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/76/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zwiazane z remontem korytarzy i klatek schodowych w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/75/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/74/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzmaniem infrastruktury budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki, w zakresie: utrzmania porządku i czystości, bieżących napraw i konserwcji oraz odbioru i wywozu nieczystości stałych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/73/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/72/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/71/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/70/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/69/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/68/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/67/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Gdyńskiej w Ząbkach - Etap I obejmujący odcinek od ulicy Wyzwolenia do ulicy Lipowej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/66/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia środków trwałych do użytkowania

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/65/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/64/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie kontroli kasy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/63/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłaty Miasta Ząbki na rok 2009 i lata nastęne

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/62/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/61/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Miasta

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/60/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/59/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/58/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nagrody dla Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Miasta

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/57/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. uchylające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/56/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/55/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/54/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/53/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyc do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/52/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/51/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/50/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających zabest z tereniu Miasta Ząbki w tym: demontaż, transport i przekazanie do utylizacji

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/49/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata nastęne Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/48/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Reymonta w Ząbkach - Etap I na odcinku od ulicy Szwoleżerów do ul. Andersena

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/47/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia i prowadzenia postępowania dotyczącego wyboru agenta emisji obligacji Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/46/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/45/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym stadionu mieszczącego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/44/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/43/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ząbki w 2009 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/42/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/41/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/40/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia i prowadzenia postępowania dotyczącego wyboru Agenta Emisji obligacji Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/39/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/38/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/37/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/36/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Mickiewicza w Ząbkach - Etap I

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2008 rok

Sprawozdanie końcowe Burmistrza z wykonania budżetu za 2008 rok - OPISOWE

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/34/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie opracowania wielobranżoeej dokumentacji projektowo-kosztorysoej dla potrzeb budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2009 r. uchylajce zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora SPZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/32/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ul. warszawskiej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/30/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/29/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/28/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie bieżącego utrzmania infrastruktury Miasta Ząbki w 2009 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/27/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Burmistrza Miasta Ząbki do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/26/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie stawek czynszu najmu lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/25/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/24/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Pani Agnieszce Piskorek

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/23/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/22/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie przydziału Państwu Robertowi i Magdalenie Portacha lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Orlej 11

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/21/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w utylizacji wyrobów azbestowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Ząbki oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/20/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont dla budżetu gminy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/19/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/18/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/17/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/16/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont dla budżetu gminy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/15/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/14/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powołania stałej Komisji do przyjęcia środków trwałych do użytkowania

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/13/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargowym

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/12/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zasad udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miasta Ząbki i rozliczania tych zaliczek

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/11/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku z zadaniem pn: Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/10/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/9/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2009 r. zminiające zarządzenie w sprawie nadani regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/8/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów z czasowego gminnego punktu zbierania odpadów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/7/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i dzikich wysypisk z terenu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/6/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wperowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obniegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/5/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/4/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych przez Urząd Miasta Ząbki, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu zbiorowego łączącego Miasto Ząbki z Miastem Warszawa (punkt docelowy – Dworzec Warszawa Wileńska).

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/3/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/2/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/1/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie