Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2007

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

ROK 2007

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/121/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont dla budżetu gminy i dla jednostek budżetowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/120/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Pana Zbigniewa Forysiaka na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/118/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r. ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/117/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/116/2007Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/115/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/114/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/113/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/112/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/111/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/110/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/109/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 14000 euro

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/108/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/107/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/106/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania Ząbkowskiej Gazety Samorządowej "Co Słychać?"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/105/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/104/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/103/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/102/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/101/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2007 r . w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/99/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/98/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24.10.2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/97/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/96/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/95/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/94/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Transport w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2007/2008, zamieszkałych w Ząbkach”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/93/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Andersena w Ząbkach”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/92/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 października 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane – „Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12 w Ząbkach”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/91/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 października 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/90/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/89/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/88/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/87/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzielaniu zamówień publicznych: na roboty budowlane – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasickiego i Podleśnej w Ząbkach”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/86/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/85/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/84/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/832007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/82/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Ząbki".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/81/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/80/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/79/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/77/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/75/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/74/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/73A/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/73/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/72/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/71/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach Panu Karolowi Małolepszemu

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/70/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach Pani Beacie Krajewskiej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/69/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - opracowanie dokumentacji technicznej".

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/68/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 09.08. 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: Remont kanału w ul. Jana Pawła II ".

ZOBACZ Zarządzenie Nr/67/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 02.08.2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „ Remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji - Szkoła Podstawowa nr 1 "

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/66/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na opracowanie koncepcji architektoniczno– konstrukcyjno-budowlanej przedszkola 12-sto oddziałowego na działce przy ul. Westerplatte w Ząbkach oraz powołania Sądu konkursowego do wyboru ofert.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/65/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/64/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: na roboty budowlane – „Remont kapitalny i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach – ETAP I”.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/63/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipiec 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/62/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 10 i 12 w Ząbkach”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/61/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/60/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/59/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego „Transport w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2007/2008, zamieszkałych w Ząbkach”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/58/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/56/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/55/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Konwentu Rozwoju Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/54/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/53/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Remont kapitalny i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/52/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/51/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia z dnia 27 czerwca 2007 r. r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych: „Remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji – Szkoła Podstawowa Nr 1”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/50/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. analizy potrzeb informatycznych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/49/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów z wyborów do Rady Miasta Ząbki, Rady Powiatu Wołomińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednich wyborów Burmistrza Miasta Ząbki przeprowadzonych w 2006 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/48/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/47/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach Pani Małgorzacie Zyśk.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/46/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/45/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/44/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/43 /2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/42/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/41/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/40/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/39/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/38/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych:

(A) „ Remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji - Szkoła Podstawowa nr 1 ";

(B) „Remont kapitalny i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2”

(C) „Koncepcja wodociągowania Miasta”

(D) „Magistralna sieć kanalizacyjna w tym kanał w ul. Różanej, Herberta, Chełmońskiego, Powstańców – roboty uzupełniające”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/37/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego dla kasy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/36/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/07 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/34/07 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie kontroli kasy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/32/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/30/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie nr 0151/29/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2007 r. o powołaniu zespołu powypadkowego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/28/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/27/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego „Koncepcja wodociągowania Miasta" - (drugie postępowanie)

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/26/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/25/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzieleniu zamówienia publicznego „Koncepcja wodociągowania miasta"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/24/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/23/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przydzielenia zastępczego lokalu mieszkalnego ofiarom klęski pożaru

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/22/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania założeń projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/21/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/20/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/19/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia i ogłoszenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Ząbki za 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/18/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia analizy potrzeb lokalowych Urzędu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/17/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przeprowadzenia analizy możliwości rozwoju bazy sportowej Miasta Ząbki w latach 2007-2013

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/16/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/15/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/14/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 marca 2007 r. o powołaniu zespołu powypadkowego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/13/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Sekretarza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/12/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/11/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/10/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/4/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/09/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzielaniu zamówienia publicznego „Gimnazjum Publiczne Nr 2 – budowa nawierzchni utwardzonych”

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/08/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/07/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/06/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2007 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/05/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/04/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2007 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/03/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/02/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/01/2007 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta ZąbkiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie