Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2006

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

ROK 2006

ZOBACZ Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie programów komputerowych używanych do prowadzenia dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Skarbnika Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2006 r. r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej przy udzielaniu zamówienia publicznego „Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego łączącego Miasto Ząbki z Miastem Stołecznym Warszawa (punkt docelowy Plac Bankowy) przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 79/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2006 r. r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przydzielenia lokalu zamiennego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2006 r. r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Urzędu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2006 r. r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 75/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 listopada r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu kont dla budżetu gminy i dla jednostek budżetowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dziesięciu lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 października 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora SPZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 września 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu

ZOBACZ Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 38/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Sekretarza Gminy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciele ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciele ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę dla Sekretarza Gminy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę dla zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Grażynie Walczak – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Elżbiecie Walczak – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Grażynie Świeżak – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Małgorzacie Zyśk – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Marii Uszyńskiej - Baranowskiej – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Irenie Małyszczuk – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę Pani Joannie Odzeniak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Kierownika Miejskiego Zakładu Komunalnego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia i ogłoszenia Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Ząbki za 2005 rok

ZOBACZ Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na niektóre stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZOBACZ Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat

ZOBACZ Zarządzenie Nr 04/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 03/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, przekazania i zniszczenia materiałów wyborczych dotyczących wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2005

ZOBACZ Zarządzenie Nr 02/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, przekazania i zniszczenia materiałów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005

ZOBACZ Zarządzenie Nr 01/2006 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie obiegu projektów umów zawieranych przez miasto Ząbki, a rodzących zobowiązania pieniężneBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie