Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2019 13:53 | wersja 8 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Wybory

KARTA USŁUGI - Dopisanie do rejestru wyborców

WNIOSEK o wpisanie do rejestru wyborców

DEKLARACJA zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

WNIOSEK o skreślenie z rejestru wyborców

WNIOSEK o dopisanie do spisu

WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osobę niepełnosprawną

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

WNIOSEK o udostępnieniu rejestru wyborców

KARTA USŁUGI - Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum

KARTA USŁUGI - Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

WNIOSEK o udostępnienie spisu wyborców

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie