Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 kwietnia 2014 10:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Urząd Miasta Ząbki

URZĄD MIASTA ZĄBKI
ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki

Kancelaria Ogólna
tel. 0-22 51 09 700

tel. 0-22 51 09 701

fax. 0-22 51 09 888

e-mail: um@zabki.pl

Urząd jest czynny:

w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00

wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 16.00

w piątki w godzinach 7.00 - 16.00

Burmistrz Miasta Ząbki
Robert Perkowski
tel. 0-22 51 09 702

Zastępca Burmistrza Miasta
Artur Murawski

tel. 0-22 51 09 702

Sekretarza Miasta Ząbki
Patrycja Żołnierzak
tel. 0-22 51 09 708

Skarbnik Miasta
Elżbieta Żmijewska

tel. 0-22 51 09 707

USC Urząd S tanu Cywilnego
tel. 0-22 51 09 710

BRM Biuro Rady Miasta
tel. 0-22 51 09 712 i 713

BOI Biuro Obsługi Interesanta
tel. 0-22 51 09 700 i 701

BP Biuro Prawne
tel. 0-22 51 09 800

BF Referat Budżetowo-Finansowy
tel. 0-22 51 09 777 do 783

PiOL Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 0-22 51 09 771 do 776

KP Referat Kadrowo - Płacowy
tel. 0-22 51 09 716 do 718

OA R eferat Organizacyjno - Administracyjny
tel. 0-22 51 09 728 do 733

SO Referat Spraw Obywatelskich
tel. 0-22 51 09 721 do 725

GiGN Referat Geodezji i Gospoda rki Nieruchomościami
tel. 0-22 51 09 744 do 748

ZPiOS Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony

Środowiska
tel. 0-22 51 09 751 do 753

RIiR Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. 0-22 51 09 757 do 762

DiKM Referat Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej

tel. 0-22 51 09 766 do 768

OSiPS Referat Oświaty i Pomocy Społecznej

tel. 0-22 51 09 738 do 741

PKSiZ Referat Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

tel. 0-22 51 09 792

DG Stanowisko ds. działalności gospodarczej
tel. 0-22 51 09 788

ZPU Stanowisko ds. zamówień Publicznych
tel. 0-22 51 09 796

SOC Stanowisko ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych
tel. 0-22 51 09 790

SB Sekretariat Burmistrza
tel. 0-22 51 09 702

AW Audytor wewnętrzny

tel. 0-22 51 09 802

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie