Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2019 09:32 | wersja 12 | Ten dokument ma 43 załączniki 43

Uchwały 2019

Uchwała Nr VII / 72 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Uchwała Nr VII / 71 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Ząbki.

Uchwała Nr VII / 70 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5271 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 69 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5270 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 68 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2019-2022.

Uchwała Nr VII / 67 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5269 z dnia 18.04.2019 r.

Uchwała Nr VII / 66 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

Uchwała Nr VII / 65 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. mapa

Uchwała Nr VII / 64 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała Nr VII / 63 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. mapa

Uchwała Nr VII / 62 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 61 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 60 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. mapa

Uchwała Nr VII / 59 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr VII / 58 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr VI / 57 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała Nr VI / 56 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie przygotowywanego projektu budowlanego wiaduktu w nad linią kolejową w ciągu ulicy Chełmżyńskiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Uchwała Nr VI / 55 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. dotycząca wyrażenia stanowiska w sprawie budowy przystanku kolejowego w rejonie skrzyżowania ulicy Chełmżyńskiej i ulicy Strażackiej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Uchwała Nr VI / 54 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3491 z dnia 15.03.2019 r.

Uchwała Nr VI / 53 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 52 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 51 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 50 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 49 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr VI / 48 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3490 z dnia 15.03.2019 r.

Uchwała Nr VI / 47 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Uchwała Nr VI / 46 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr VI / 45 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.

Uchwała Nr V / 44 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2019.

Uchwała Nr V / 43 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na rok 2019.

Uchwała Nr V / 42 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr V / 41 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 40 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 39 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 38 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr V / 37 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr V / 36 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.


Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie