Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2019 15:15 | wersja 3 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Uchwały 2019

Uchwała Nr V / 44 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2019.

Uchwała Nr V / 43 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na rok 2019.

Uchwała Nr V / 42 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr V / 41 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 40 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 39 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała Nr V / 38 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr V / 37 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036.

Uchwała Nr V / 36 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019.


Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie