Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 11:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Uchwały 2018

Uchwała LIII/ 509 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół.

Uchwała LIII/ 508 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych bez dalszego biegu.

Uchwała LIII/ 507 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Uchwała LIII/ 506 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Ząbki do komisji opiniującej wnioski o nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała LIII/ 505 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Uchwała LIII/ 504 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.na lata 2018-2021.

Uchwała LIII/ 503 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty, podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Ząbki, za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Uchwała LIII/ 502 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018‑2026.

Uchwała LIII/ 501 /2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Treść dokumentów w załącznikach.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie