Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2015 12:14 | wersja 56 | Ten dokument ma 21 załączników 21

Uchwały - 2011

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS SESJI

RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA XXI

Uchwała Nr XXI/ 163 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach.

Uchwała Nr XXI/ 162 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XXI/ 161 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XXI/ 160 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3148 z dnia 06.04.2012 r.

Uchwała Nr XXI/ 159 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3152 z dnia 06.04.2012 r.

Uchwała Nr XXI/ 158 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2021. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3151 z dnia 06.04.2012 r.

Uchwała Nr XXI/ 157 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA XX

Uchwała Nr XX/ 156 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XX/ 155 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wystąpienia miasta Ząbki ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

Uchwała Nr XX/ 154 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XX/ 153 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3821 z dnia 04.05.2012 r.

Uchwała Nr XX/ 152 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego.

załącznik nr 1, załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4

- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.4222 z dnia 21.05.2012 r.

Uchwała Nr XX/ 151 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3150 z dnia 06.04.2012 r.

Uchwała Nr XX/ 150 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA XIX

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 149 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 148 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja sposobem na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 147 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7965 z dnia 17.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 146 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 145 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 144 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ IN

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ DN

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ Z/IN/DN

- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7964 z dnia 17.12.2011 r., tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr XXXIII/279/2012 z 29.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 143 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7963 z dnia 17.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 142 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7962 z dnia 17.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 141 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 – 2018. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3149 z dnia 06.04.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIX / 140 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA XVIII

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 139 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 138 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 137 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 136 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 135 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Ząbki zabudowanej nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 134 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7961 z dnia 17.12.2011 r., uchylona uchwałą nr XXXII/260/2012 z 31.10.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 133 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 234 poz.7960 z dnia 17.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 132 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 131 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 205 poz.6156 z dnia 08.11.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 130 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze. , zmieniona uchwałą Nr XVIII/130/2011 z 27.10.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 129 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 128 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII / 127 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA XVII

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 126 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów w kadencji 2012 – 2015,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 125 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmieniona uchwałą Nr XXIV/189/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 124 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 123 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 122 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 121 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 178 poz.5507 z dnia 28.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 120 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 205 poz.6155 z dnia 11.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 119 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 118 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony ,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII /117 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony,

ZOBACZ Uchwała Nr XVII /116 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 115 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 114 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII / 113 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej od Skarbu Państwa.; uchylona uchwałą nr XXXI/248/2012 z 27.09.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/112/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 – 2018. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 239 poz.8573 z dnia 30.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/111/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2011.

SESJA XVI

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 110 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 109 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 239 poz.8572 z dnia 30.12.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 108 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 178 poz.5506 z dnia 28.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 107 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 159 poz.5015 z dnia 01.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVI / 106 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze

ZOBACZ Uchwała Nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 162 poz.5117 z dnia 06.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 103 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XV/ 102 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 161 poz.5093 z dnia 05.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 162 poz.5116 z dnia 06.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA XIV

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 99 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 98/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 147 poz.4692 z dnia 16.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 97 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 96 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4717 z dnia 17.08.2011 r., tekst jednolity ogłoszony uchwałą XXXIII/278/2012 z 29.11 2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 95 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 161 poz.5092 z dnia 05.09.2011 r., tekst jednolity ogłoszony uchwałą XXXIII/277/2012 z 29.11 2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 94 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Ząbki porozumienia międzygminnego z Miastem Marki w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania polegającego na organizacji przewozów pasażerskich na linii autobusowej łączącej Miasto Ząbki z Miastem Marki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 93 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4716 z dnia 17.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 92 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV / 91 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 90 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na budowie drogi powiatowej w Ząbkach –ul. Batorego (III etap)

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 89 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4715 z dnia 17.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/ 88 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA XIII

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 87 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zawarcia przez Miasto Ząbki porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 86 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego

w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych

w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 85 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 84 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XIII / 83 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

SESJA XII

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 82 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania spożywania napojów alkoholowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4714 z dnia 17.08.2011 r.; §1 pkt 2 UNIEWAŻNIONY przez Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego LEX - I.4131.86.2011.MZ z dnia 15 lipca 2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 81 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 80 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 79 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 78 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4713 z dnia 17.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 77 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 147 poz.4691 z dnia 16.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 76 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 147poz.4690 z dnia 16.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 75 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego pod nazwą „Praca nad sobą - szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 74 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 148 poz.4712 z dnia 17.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 73 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 72 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie współwłasności oraz obciążenia niektórych nieruchomości Miasta Ząbki, zmieniona uchwałą Nr XXV/200/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 71 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 70 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 69 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2011-2014; uchylona uchwałą nr XXVII/226/2012 z 22.06.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 68 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 67 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2010

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 66 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowe, uchylona uchwałą Nr 216/K/11 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 19.07.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 65 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 162 poz.5115 z dnia 06.09.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII / 64 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA XI

ZOBACZ Uchwała Nr XI / 63 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej

ZOBACZ Uchwała Nr XI / 62 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA X

ZOBACZ Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

ZOBACZ Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej; uchylona uchwałą XXVIII/225/2012 z 22.06.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .

ZOBACZ Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA IX

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 57 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2011

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 56 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 55 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 87 poz.2812 z dnia 26.05.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 54 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 53 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu użytkowego

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 52 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 51 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, uchylona uchwałą Nr X/59/2011 z dnia 12.05.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 50 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 49 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr IX / 48 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 87 poz.2811 z dnia 26.05.2011 r.

Załączniki do uchwały IX/48/2011:

Załącznik Nr 1 część tekstowa zmiany studium -część I „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, załącznik do uwarunkowań - mapa

uwarunkowania - rysunek 1

uwarunkowania - rysunek 2

uwarunkowania - rysunek 3

uwarunkowania - rysunek 4

uwarunkowania - rysunek 5

uwarunkowania - rysunek 6

uwarunkowania - rysunek 7

uwarunkowania - rysunek 8

uwarunkowania - rysunek 9

uwarunkowania - rysunek 10

uwarunkowania - rysunek 11

uwarunkowania - rysunek 12

uwarunkowania - rysunek 13

uwarunkowania - rysunek 14

Załącznik nr 2 część tekstowa zmiany studium -część II „Polityka zagospodarowania przestrzennego” mapa 1 , mapa 2

ZAŁĄCZNIK NR 4 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium,

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst,

Prognoza oddziaływania - załącznik mapa

SESJA VIII

ZOBACZ Uchwała Nr VIII / 47 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania imienia "Małego Powstańca" Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

SESJA VII

ZOBACZ Uchwała Nr VII / 46 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, zmieniona uchwałą XXIV/187/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22.02.2012 r. i XVIII/137/2011.

ZOBACZ Uchwała Nr VII / 45 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA VI

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 44 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowe, zmieniona uchwałą nr XXXIII/276/2012, nr XXV/202/2012, nr XXIV/187/2012 i nr XVIII/137/2011.

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 43 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 42 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1870 z dnia 15.04.2011 r. - zmieniona uchwałą Nr XIX/147/2011 i Nr XXI/160/2011, uchylona uchwałą Nr XXIV/184/2012.

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 40 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 39 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 38 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 37 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. - zmieniona uchwałą Nr LVIII/550/2014

ZOBACZ Uchwała Nr VI/ 36 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 – 2018 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1869 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 35 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

ZOBACZ Uchwała Nr VI / 34 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

SESJA V

ZOBACZ Uchwała Nr V / 33 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr V/ 32 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 40 poz.1338 z dnia 21.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr V / 31 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

ZOBACZ Uchwała Nr V / 30 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok

SESJA IV

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 29 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 28 poz.924 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 28 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr IV/ 27 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 26 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 25 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 24 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1868 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr IV / 23 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na 2011 rok.

SESJA III

ZOBACZ Uchwała Nr III / 22 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1867 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 21 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat nieuiszczonej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 20 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZOBACZ Uchwała Nr III / 19 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 18 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 57 poz.1866 z dnia 15.04.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr III / 17 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok.

SESJA II

ZOBACZ Uchwała Nr II / 16 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr II / 15 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr II / 14 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 13 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 12 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 11 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Gospodarczych i Komunalnych

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 10 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr II/ 9 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Budżetu

ZOBACZ Uchwała Nr II / 8 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

SESJA I

ZOBACZ Uchwała Nr I / 7 /2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr I / 6 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ząbkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

ZOBACZ Uchwała Nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011r. nr 28 poz.923 z dnia 03.03.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr I / 4 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr I / 3 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała nr I / 2 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr I / 1 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie