Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 kwietnia 2015 13:40 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2005

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA XLVIII

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/273/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/272/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok.

SESJA XLVII

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/271/2005 Rady Miasta w Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, którego celem jest realizacja projektu pt. „ E – urząd – Powiat Wołomiński”.

ZOBACZ Uchwala Nr XLVII /270/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/269/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/268/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/267/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/266/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/265/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/264//2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki.

SESJA XLVI

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/263/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Ząbki na lata 2006-2009

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/262/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/261/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/260/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/259/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/258/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/257/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/256/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/255/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

STANOWISKA

ZOBACZ Stanowisko Rady Miasta Ząbki podjęte na XLIV. sesji w dniu 3 listopada 2005 roku w sprawie ul. Szwoleżerów

SESJA XLV

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/254/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu.- tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr LXI/574/2014 z dnia 29.09.2014 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/253/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat, zmieniona uchwałą nr XLIV/408/2013 i uchwałą LXI/572/2014 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/252/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/251/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety „Co słychać?”.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/250/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. 11- Listopada i w ul. Zakopiańskiej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/249/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego – Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/248/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/247/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/246 /2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/245/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Ząbki na lata 2006 – 2009.

SESJA XLIV

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/239/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie współdziałania z Miastem StołecznymWarszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/240/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/241/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/242/2005 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005-2013.

ZOBACZ Uchwała nr XLIV/243/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005 – 2013.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/244/2005 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki.

SESJA XLIII

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/238/05 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Ząbki na lata 2005-2009

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/237/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

SESJA XLII

ZOBACZ Uchwała Nr XLII/236/05 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLII/235/05 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLII/234/05 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLII/233/05 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

SESJA XLI

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/232/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/231/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/230/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/229/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

SESJA XL

ZOBACZ Uchwała Nr XL/228/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok ZOBACZ Uchwała nr XL/227/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005 – 2013. ZOBACZ Uchwała nr XL/226/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005 – 2013

ZOBACZ Uchwała Nr XL/225/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do os. bloków przy ul. Batorego –Wojska Polskiego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XL/224/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XL/223/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego – Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

SESJA XXXIX

ZOBACZ Uchwała XXXIX/222/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXXIX/221/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod gminną drogę publiczną

ZOBACZ Uchwała XXXIX/220/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnej niezabudowanej nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała XXXIX/219/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Uchwała XXXIX/218/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Uchwała XXXIX/217/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

ZOBACZ Uchwała XXXIX/216/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Uchwała XXXIX/215/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach w swiązku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Uchwała XXXIX/214/2005 z dnia 22 lipca 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych odwodów głosowania

SESJA XXXVIII

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/213/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do przygotowania umowy z Gminami Zielonka i Wołomin w sprawie współdziałania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/212/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/211/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Miasta Ząbki programu optymalizacji gospodarki mieszkaniowymi zasobami gminy oraz planu powiększenia tego zasobu

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/210/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie zatwiedzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2005 roku

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/209/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie stanowiska dotyczącego zorganizowania zebrań członków wspólnot mieszkaniowych w budynkach komunalnych

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/208/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie ekspertyzy nawierzchni ul. Narutowicza

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/207/2005 z dnia 13 lipca 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Bocianiej, Rybnej, Skowronka w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/206/2005 z dnia 13 lipca 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Kolejowej oraz w ul. Szpitalnej - II etap w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/205/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

SESJA XXXVII

ZOBACZ Uchwała XXXVII/204/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do dochodzenia odszkodowania od rzeczoznawcy majątkowego

ZOBACZ Uchwała XXXVII/203/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do przedłożenia poprawionego i uzupełnionego sprawozdania z realizacji spraw zawartych w stanowiskach Rady Miasta

ZOBACZ Uchwała XXXVII/202/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach dotacji na sfinansowanie części kosztów zabudowy samochodu pożarniczo - gaśniczego marki STAR 266

ZOBACZ Uchwała XXXVII/201/2005 z dnia 27 czerwca 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVII/200/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVII/199/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego Przedszkola Nr 2 "Leśny zakątek" w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVII/198/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego Przedszkola Nr 1 "Zielony Dinek" w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVII/197/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do podjęcia czynności przygotowawczych do przeniesienia własności działek budowlanych

SESJA XXXVI

ZOBACZ Uchwała XXXVI/196/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXXVI/195/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie stanowiska dotyczącego komunikacji samochodowej

ZOBACZ Uchwała XXXVI/194/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu drogowego

ZOBACZ Uchwała XXXVI/193/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Bocianiej, Rybnej, Skowronka w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXVI/192/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Uchwała XXXVI/191/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskiem w zakresie ochrony zdrowia

ZOBACZ Uchwała XXXVI/190/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej pisma

SESJA XXXV

ZOBACZ Uchwała XXXV/189/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie Programu współpracy w 2005 r. Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ZOBACZ Uchwała XXXV/188/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2004

ZOBACZ Uchwała XXXV/187/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Ząbki do opracowania koncepcji uzdrowienia Miejskiego Zakładu Komunalnego

ZOBACZ Uchwała XXXV/186/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

SESJA XXXIV

ZOBACZ Uchwała XXXIV/185/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

ZOBACZ Uchwała XXXIV/184/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa

ZOBACZ Uchwała XXXIV/183/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała XXXIV/182/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/181/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenie tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

ZOBACZ Uchwała XXXIV/180/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/179/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. 11-Listopada i w ul. Zakopiańskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/178/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Powstańców - Baczyńskiego oraz Kwiatowej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/177/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego - Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/176/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Ks. Skorupki, w drogach dojazdowych do ul. Ks. Skorupki oraz w ul. Szczęśliwej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/175/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Kolejowej oraz w ul. Szpitalnej II etap w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/174/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na termomodernizację - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/173/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Bocianiej, Rybnej, Słowiczej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała XXXIV/172/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

SESJA XXXIII

ZOBACZ Uchwała XXXIII/171/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Uchwała XXXIII/170/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki, uchylona uchwałą Nr XIV/98/2011 z dnia 14.07.2011r.

ZOBACZ Uchwała XXXIII/169/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych za ich wsiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

SESJA XXXII

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/168/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia radzie opinii o ławnikach

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/167/2005 z dnia 24 lutego 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

ZOBACZ Uchwała XXXII/166/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/165/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

ZOBACZ Uchwała XXXII/164/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/163/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/162/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/161/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

SESJA XXXI

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI/160/2005 z dnia 21 stycznia 2005 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2005 roku.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI/159/2005 z dnia 21 stycznia 2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych tytułu należności pieniężnych

ZOBACZ Uchwała XXX/158/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI/157/2005 z dnia 21 stycznia 2005 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI/156/2005 z dnia 21 stycznia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI/155/2005 z dnia 21 stycznia 2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie