Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 kwietnia 2015 11:52 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2003

96. Uchwała Nr 96/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

95. Uchwała Nr 95/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

94. Uchwała Nr 94/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe - pokaż uchwałę

93. Uchwała Nr 93/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej - pokaż uchwałę

92. Uchwała Nr 92/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

91. Uchwała Nr 91/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

90. Uchwała Nr 90/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - pokaż uchwałę, trci moc w części uregulowanej uchwałą nr LI/459/2013, uchwałą nr L/453/2013, uchwałą nr L/452/2013, uchwałą nr L/451/2013.

89. Uchwała Nr 89/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej - pokaż uchwałę

88. Uchwała Nr 88/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - pokaż uchwałę

87. Uchwała Nr 87/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania z budżetu Miasta Ząbki dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - pokaż uchwałę

86. Uchwała Nr 86/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

85. Uchwała Nr 85/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

84. Uchwała Nr 84/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

83. Uchwała Nr 83/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

82. Uchwała Nr 82/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - pokaż uchwałę

81. Uchwała Nr 81/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach pokaż uchwałę

80. Uchwała Nr 80/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie formy , wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków najbliższej rodziny repatriantów pokaż uchwałę

79. Uchwała Nr 79/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

78. Uchwała Nr 78/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

77. Uchwała Nr 77/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

76. UCHYLONA Uchwała Nr 76/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

75. Uchwała Nr 75/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

74. Uchwała Nr 74/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

73. Uchwała Nr 73/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

72. Uchwała Nr 72/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

71. Uchwała Nr 71/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ząbki do Funduszu Poręczeń Kredytowych i akceptacji treści projektu umowy i regulaminu Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego pokaż uchwałę

70. Uchwała Nr 70/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki pokaż uchwałę

69. Uchwała Nr 69/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Wołominie pokaż uchwałę

68. Uchwała Nr 68/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pokaż uchwałę

67. UCHYLONA Uchwała Nr 67/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świetlica Środowiskowa Nr 2 pokaż uchwałę, uchylona uchwałą Nr III/21/2014.

66. Uchwała Nr 66/XIV/03 z dnia 17 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Ząbkach pokaż uchwałę

65. Uchwała Nr 65/XIII/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

64. Uchwała Nr 64/XIII/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na trzeci i czwarty kwartał 2003 r. pokaż uchwałę

63. Uchwała Nr 63/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Ząbki pokaż uchwałę

62. Uchwała Nr 62/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie określenia ogólnych warunków wspólnej realizacji inwestycji drogowych przez Miasto Ząbki oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości pokaż uchwałę

61. Uchwała Nr 61/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie udzielenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu "DOLCAN" dotacji na wychowanie poprzez sport, a w szczególności sfinansowanie części kosztów programu rozwoju fizycznego poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i udział w rozgrywkach pokaż uchwałę

60. Uchwała Nr 60/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników pokaż uchwałę

59. Uchwała Nr 59/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie nieruchomości gruntowych pokaż uchwałę

58. Uchwała Nr 58/XII/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie nieruchomości gruntowych pokaż uchwałę

57. Uchwała nr 57/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej pokaż uchwałe , zmieniona uchwałą Nr VI/37/2011 z dnia 28.02.2011r.

56. Uchwała nr 56/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003 pokaż uchwałę

55. Uchwała nr 55/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż uchwałę

54. Uchwała nr 54/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż uchwałę

53. Uchwała nr 53/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia Praskiemu Towarzystwu "Trzeźwość" dotacji na sfinansowanie części kosztów leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu miasta Ząbki pokaż uchwałę

52. Uchwała nr 52/XI/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy SPZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach i określenia liczby jej członków wybranych przez Radę Miejską w Ząbkach pokaż uchwałę

51. Uchwała nr 51/X/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej pokaż uchwałę

50. Uchwała nr 50/X/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie udzielenia Prowincji Polskiej Małego Dzieła Opatrzności Bożej - ORIONIŚCI dotacji celowej na sfinansowanie części kosztów profilaktycznych działań z zakresu walki z alkoholizmem poprzez tworzenie warunków motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu pokaż

49. Uchwała nr 49/X/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

48. Uchwała nr 48/X/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach pokaż

47. Uchwała nr 47/IX/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie protestu przeciwko sposobowi informowania społeczeństwa polskiego w związku ze zbliżającym się referendum dotyczącym akcesji Polski do Unii Europejskiej pokaż

46. UCHYLONA Uchwała nr 46/IX/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki pokaż

45. Uchwała nr 45/VIII/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

44. Uchwała nr 44/VII/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach pokaż

43. Uchwała nr 43/VII/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych pokaż

42. Uchwała nr 42/VII/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pokaż

41. Uchwała nr 41/VI/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2003 pokaż ,

40. UCHYLONA Uchwała nr 40/VI/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną Świetlicy Środowiskowej z siedzibą w Ząbkach pokaż, uchylona uchwałą III/20/2014.

39. Uchwała nr 39/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza pokaż

38. Uchwała nr 38/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż

37. Uchwała nr 37/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż

36. Uchwała nr 36/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż

35. Uchwała nr 35/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż

34. Uchwała nr 34/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki pokaż

33. Uchwała nr 33/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Społecznej pokaż

32. Uchwała nr 32/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pokaż

31. UCHYLONA Uchwała nr 31/IV/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach pokaż

30. UCHYLONA Uchwała nr 30/IV/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach i określenia liczby jej członków wybranych przez Radę Miejską w Ząbkach pokaż

29. Uchwała nr 29/IV/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych pokaż, zmieniona uchwałą nr LII/467/2014, uchwałą nr XL / 350 /2013, uchwałą nr XII / 82 /2011, uchwałą nr XXII/146/2008, uchwałą nr LI / 306 /2006, tekst jednolity uchwalony uchwałą LIV/503/2014 z dnia 3.04.2014r.

28. Uchwała nr 28/IV/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pokaż

27. Uchwała nr 27/IV/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pokaż,

26. Uchwała nr 26/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety "Co słychać?" pokaż

25. Uchwała nr 25/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia kwartalnego planu pracy Komisji Rewizyjnej pokaż

24. Uchwała nr 24/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Ząbki pokaż

23. Uchwała nr 23/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ząbki pokaż

22. Uchwała nr 22/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pokaż

21. Uchwała nr 21/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy pokaż

20. Uchwała nr 20/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości gruntowych pokaż

19. Uchwała nr 19/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w spr. zasad finansowania szkół podstawowych i gimnazjów pokaż, uchylona uchwałą Nr LVI/443/2010 z dnia 3.08.2010r.

18. Uchwała nr 18/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej pokaż

17. UCHYLONA Uchwała nr 17/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dot. podatku leśnego pokaż, uchylona uchwałą Nr XX/153/2011 z 15.12.2011r.

16. UCHYLONA Uchwała nr 16/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dot. podatku rolnego pokaż , uchylona uchwałą Nr XX/152/2011 z 15.12.2011r.

15. Uchwała nr 15/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dot. podatku od nieruchomości pokaż

14. Uchwała nr 14/III/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku transportowego pokaż

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie