Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 639

 1. 17 maja 2019 12:51 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.06.2019

  ZPU.271.06.2019

  Pełnienie w imieniu Miasta Ząbki funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową szkoły podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

  przeczytaj całość »

 2. 17 maja 2019 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  GiGN.6840.7.2019 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki.

  GiGN.6840.7.2019 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 120 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 70 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 3. 8 maja 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.60.2019

  271-1.60.2019

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i budowy drogi w ul. Jagiellońskiej w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt budowy ul. Jagiellońskiej w Ząbkach - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 4. 29 kwietnia 2019 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.2.2019.MD - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.2.2019.MD - Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 840 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 54 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 5. 10 kwietnia 2019 12:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  271-1.52.2019

  271-1.52.2019

  Pełnienie nadzorów inwestorskich przy przebudowie Przedszkola Publicznego nr 3 w Ząbkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ząbkach" (…)

  przeczytaj całość »

 6. 9 kwietnia 2019 15:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  GiGN.6840.5.2019.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  GiGN.6840.5.2019.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 223 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 15 000,00 zł

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie