Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 619

 1. 15 listopada 2018 15:13 | wersja 4 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.8.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.8.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 925 000,00 zł + 23% podatek VAT

  Wadium: 60 000,00 zł

  przeczytaj całość »

 2. 15 listopada 2018 13:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  ZPU.271.27.2018

  ZPU.271.27.2018

  Zimowe utrzymanie ciągów pieszych oraz terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki w sezonie zimowym 2018/2019

  przeczytaj całość »

 3. 9 listopada 2018 09:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZPU.271.24.2018

  ZPU.271.24.2018

  Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Miasta Ząbki

  przeczytaj całość »

 4. 8 listopada 2018 14:59 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.25.2018

  ZPU.271.25.2018

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R przy ul. Orlej w Ząbkach” - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

  przeczytaj całość »

 5. 18 października 2018 08:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6845.150.2018.EB - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny)

  ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6845.150.2018.EB - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie stanowisk, pod sprzedaż detaliczną kwiatów doniczkowych oraz zniczy, znajdujących się na części działki ewidencyjnej nr 1/2 i 2/1 z obrębu 0055,03-31, położonych w Ząbkach przy ul. Hansa Christiana Andersena (teren przycmentarny)

  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 15 października 2018 16:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  GiGN.6840.11.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00018969/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

  GiGN.6840.11.2018.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00018969/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

  Uzasadnienie przetargu ograniczonego:

  Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli (…)

  przeczytaj całość »

 7. 4 października 2018 12:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.105.2018

  271-1.105.2018

  Zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej dróg gminnych na terenie miasta Ząbki w sezonie zimowym 2018/2019, (sól drogowa, chlorek wapnia w płatkach) - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie