Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 229

 1. 2 listopada 2018 13:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

  Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 21 sierpnia 2018 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

  OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 sierpnia 2018 15:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie