Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 grudnia 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ROZSTRZYGNIĘTY - RG/341/27/08 - Roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulicy Legionów z ulicą Orlą w Ząbkach

Roboty budowlane związane z budową

ciągu pieszo-jezdnego połączenie ulicy Legionów z ulicą Orlą w Ząbkach

ZOBACZ OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZOBACZ INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja projektowa;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEKRÓJ MIEJSC POSTOJOWYCH JEZDNI I CHODNIKÓW

UL. LEGIONÓW - PLAN

UL. LEGIONÓW - SCHEMAT

ZOBACZ Załącznik Nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych;

Załącznik Nr 3 - Przedmiar robót;

PRZEDMIAR ROBÓT - DROGI

PRZEDMIAR ROBÓT - OŚWIETLENIE

ZOBACZ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22;

ZOBACZ Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych;

ZOBACZ Załącznik Nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia;

ZOBACZ Załącznik Nr 7 - Wzór UmowyBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie