Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 stycznia 2018 14:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

ROZSTRZYGNIĘTY - GiGN.6840.25.2017.MD - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Ząbkach w rejonie ul. Dzikiej objętych księgą wieczystą Nr WA1W/00013603/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 115 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

Wadium: 7 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 STYCZNIA 2018 r. O GODZ. 1000

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA

5 STYCZNIA 2018 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto)

ORAZ ZŁOŻENIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DO DNIA

8 STYCZNIA 2018 R. DO GODZ. 1500


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZNAJDUJE SIĘ

W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie